​จัดตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ส่วนตัวตั้งใจมานานกว่า 10 ปีแล้วว่า จะพาลูกศิษย์ตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการวิจัยเพื่อสันติภาพ สนับสนุนส่งเสริมวิศวกรสันติภาพที่ทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์ระดับชาติและนานาชาติ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานด้านสันติภาพ ในระดับนานาชาติ และเผยแพร่แนวคิดและอุดมการณ์ด้านสันติภาพแนวพุทธศาสนา วันนี้ 23 ก.ย. 58 จึงได้ได้จัดมีการประชุมเรื่องการตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนวิศวกรสันติภาพทั้ง 3 รุ่น มาร่วมประชุมกันจัดตั้งมูลนิธิให้เกิดมีขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ความเห็น (0)