เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน

เวชศาสตร์ใต้น้ำ (Underwater medicine) มีประวัติความเป็นมากว่า 300 ปี

จากข้อมูลในปี ค.ศ. 1662 Henshaw นายแพทย์นักบวชชาวอังกฤษ ได้ริเริ่มการใช้ความดันอากาศรักษาโรคปอด

ในประเทศไทย สันนิษฐานว่า น่าจะเริ่มขึ้นประมาณ พ.ศ. 2481 ที่กองทัพเรือมีการขึ้นประจำการเรือดำน้ำเป็นครั้งแรก

การบัญญัติศัพท์ โดยราชบัณฑิตยสถาน

1. เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง (HBO)

2. การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง : Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

3.ห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง : Hyperbaric chamber

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน navy



ความเห็น (0)