ผู้สูงอายุติดเตียง


อดความรู้จากบทเรียนในหัวข้อ "ผู้สูงอายุติดเตียง"

กฏหมาย:

 • สิทธิ 30 บาท
 • สิทธิผู้สูงอายุ: อายุ 60 ปีขึ้นไป รักษาพยาบาลไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การให้คำปรึกษาแนะนำ(สุขภาพจิต)ทางโทรศัพท์ เบอร์ 1667
 • งบประมาณช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ไม่เกิน 20000 บาท
 • เบี้ยยังชีพ(กองทุน): 60 -69 ปี ุ 600 บาท/เดือน, 70-79 ปี 700 บาท/เดือน, 80-89 ปี 800 บาท/เดือน, 90 ปีขึ้นไป 1000 บาท/เดือน
 • ยกเว้นภาษี ผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
 • สถานสงเคราะห์คนชรา: ดูแลในช่วงกลางวัน, ดูแลชั่วคราว(ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • ทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบ้าน เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด
 • การได้รับสิทธิจากกระทรวงต่างๆ

NGOs:

 • ชมรมผู้สูงอายุตามอำเภอต่างๆ เช่น อำเภอไทรโยคช่วยเหลือการปรับบ้าน
 • สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุอ่อนแอ

Good practice:

 • ดูแลรักษาทำความสะอาดเรื่องการขับถ่าย เช่น ใส่แพมเพิร์สควรเปลี่ยนทุกๆ 2 ชั่วโมง, เปลี่ยนหรือทำความสะอาดสายปัสสาวะ ตามกำหนด
 • การดูแล 8 รูปแบบ: 1) ดูแลตนเอง 2) ดูแลโดยครอบครัว 3) ดูแลโดยเพื่อนบ้าน 4) ดูแลโดยผู้นำชุมชน 5) ดูแลโดยชมรมผู้สูง อายุ 6) ดูแลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 7) ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น(อปท.) 8)ดูแลโดยสถานบริการสุขภาพ
 • การจัดอบรม/สนับสนุน/ให้ความรู้ เรื่องของกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก, การทำกายภาพบำบัด และการได้รับรถเข็น/walker
 • หลักการดูแลที่ดี, การรักษาที่ดี และสุขภาวะอนามัยที่ดีขึ้น

Quality of Life:

 • ไม่มีกลิ่นปัสสาวะ/อุจจาระ, ขาหนีบไม่แดง
 • การเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลน้อยลง
 • ได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมสหวิชาชีพและญาติ รวมถึงผู้ดูแลในชุมชน
 • มีความทุกข์น้อยลง


WFOT (Best practice):

 • สุขภาวะสุขภาพ จากผู้สูงอายุติดเตียงกลายเป็นผู้สูงอายุติดบ้านแทน
 • ส่งเสริม/รณรงค์ให้แต่ละประเทศตระหนักถึงกฏหมายผู้สูงอายุ

Program Evaluation:

 • การทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุติดเตียงได้ด้วยตัวเองมากขึ้น
 • Goal: ผู้สูงอายุติดเตียงกลายเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างในบางกิจกรรมการดำเนินชีวิต


ในฐานะนักกิจกรรมบำบัดควรจะทำอะไร??

นักกิจกรรมบำบัดต้องเข้าใจสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุติดเตียง รวมถึงญาติและผู้ดูแล พร้อมทั้งดูบริบทวัฒนธรรมประเพณีหรือความเชื่อของคนในชุมชนนั้นๆ เพื่อที่จะขับเคลื่อนในชุมชน เรื่อง ...

  • การให้ความรู้คนในชุมชน เช่น ผู้ดูแล(อสม.)ในชุมชน รวมทั้งการดูแลตนเอง
  • จัดทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมบ้านที่มีความต้องการที่จะได้รับการบริการทางสุขภาพ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการทางสุขภาพที่โรงพยาบาลได้
  • ประสานงานให้ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับสิทธิตามกฏหมาย เช่น การได้รับการสนับสนุนรถเข็นและwalker


นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ร่วมอภิปราย

น.ส. ชญามณฑน์ กัลชนะ 5523002

น.ส. โปรดปราน เลาะวิธี 5523010

น.ส. วรนิษฐา ชาญพิทยานุกูลกิจ 5523015

หมายเลขบันทึก: 594896เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2015 19:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กันยายน 2015 19:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี