**จาริกบุญหลังคาโลก :วัดยุงตุง ลาเซโกน(Yungdrung Lhatse Gon)


วันที่ 2 (15 กค. 2558)
จาริกบุญหลังคาโลก : วัดยุงตุง ลาเซโกน (Yungdrung Lhatse Gon) , Julong (Dujiangyuan), Sichuan

เราไปเมืองจิ่วหลง (มังกรเก้าตัว จิ่ว = เก้า หลง = มังกร )เป็นวัดของพระอาจารย์ กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช (Kundrol Mongyal Lhasay Rinpoche) ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่สร้างยังไม่ทันเสร็จท่านก็ละสังขารไปเมื่อ วันที่ 7 พย. 2557

เราเข้าไปในห้องพระอันงดงามของพระอาจารย์ซึ่งภายหลังที่ท่านละสังขารที่ตรงนี้ก็กลายเป็นมณฑลพิธีศพของท่าน น่าอัศจรรย์นักระว่างพิธีศพ 49 วันศพของท่านไม่มีกลิ่นใด ๆ ทั้งที่ไม่มีการฉีดยาเลย

ท่านเป็นพระอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ในวิถีพุทธวัชรยาน ทิเบต สายซกเช็น เป็นคุรุผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตจำนวนมากโดยไม่แบ่งแยกนิกาย ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย สมถะ ละอัตตาตัวตน เป็นผู้ปฎิบัติดี ปฏิบัติชอบมาตลอดชีวิตของท่าน ท่านเป็นพระปฐมคุรุอาจารย์ผู้ประเสริฐของ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ประธานมูลนิธิพันดารา

ท่านเป็นครูต้นแบบที่เรามีบุญวาสนาได้พบเห็นและรู้จักในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ครูของพวกเราสละอาชีพอันมีเกียรติอันมีความเจริญก้าวหน้าในทางโลก และลาออกและมาทำงานเป็นครูในทางธรรมอย่างเต็มตัว เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในวิถีพุทธวัชรยาน ที่สืบทอดอย่างต่อเนื่องกันมายาวนานกว่าพันปีในทิเบต เพื่อให้เกิดขึ้นและแพร่หลายในประเทศไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติ และมีองค์พระประมุขของแผ่นดินเป็นชาวพุทธอยู่แล้ว

เมื่อพระอาจารย์ลาเซ่ได้ละสังขารในเดือนพฤศจิกายน 2557 มูลนิธิพันดารา เหล่าศิษย์และกัลยาณมิตรของมูลนิธิได้ร่วมกันไว้อาลัยให้ท่าน ด้วยการสวดมนต์ ถวายดวงประทีปแด่พระอาจารย์ลาเซ่ที่ศูนย์ขทิรวัน หัวหินทุกวัน วันละ 1000 ดวง จนครบ 49 วันนับจากวันที่ท่านได้ละสังขารไป นอกจากนี้ยังสวดมนต์ภาวนาขอให้ท่านได้กลับมาอีกโดยเร็วเยี่ยงปณิธานพระโพธิสัตว์เพื่อยังประโยชน์สุขให้กับสัตว์โลกที่ยังเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏจนกว่าทุกชีวิตจะหลุดพ้นจนหมดสิ้น

เรารู้สึกว่าพวกเราช่างมีบุญมากเหลือเกิน ที่มีโอกาสได้ไปกราบและรับพรจากพระอาจารย์ลาเซ่อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

สำหรับเราได้ไปกราบท่านครั้งแรกที่เฉิงตู เมื่อครั้งไปจาริกแสวงบุญกับมูลนิธิพันดาราที่แคว้นคาม (Kham) ทิเบตตะวันออก เมื่อเดือน กรกฎาคม 2556 ครั้งนั้นสุขภาพของท่านยังดีอยู่ ใบหน้าของท่านสงบ มีรอยยิ้มนิด ๆอย่างมีเมตตา ท่านได้เทศน์ และสอนให้พวกเราละอัตตาตัวตน บ่มเพาะความเมตตากรุณาในจิตใจให้งอกงาม และให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งต่าง ๆ ขณะที่รอให้ครูแปลเป็นภาษาไทยให้พวกเราฟังเป็นระยะ ๆ พระอาจารย์ก็สวดมนต์อยู่ตลอดเวลา สังเกตได้จากการเลื่อนลูกประคำสีขาวในมือทีละเม็ด ๆ ห่างกันทุก ๆ 5-6 วินาที เรารู้สึกปิติใจมากที่มีโอกาสได้พบและไปกราบท่าน ครั้งนั้นถือได้ว่าเป็น “ธรรมะจัดสรร” ก็ว่าได้ เนื่องจากตามกำหนดแล้ววันนั้นพระอาจารย์จะต้องเดินทางไปที่อื่น แต่ก็มีเหตุที่ทำให้ท่านอยู่ในเฉิงตู ทำให้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะจากท่านโดยตรง เพื่อนกัลยาณมิตรท่านหนึ่งถ่ายภาพประทับใจส่งมาให้เป็นที่ระลึก เป็นภาพที่พระอาจารย์ลาเซ่กำลังลูบศีรษะเราขณะที่ก้มกราบท่าน สายตาท่านมองไปที่ครูอย่างตั้งใจฟังขณะที่ครูแนะนำลูกศิษย์ทีละคน

ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2557 ที่เฉิงตูเช่นกันเมื่อมูลนิธิพันดารานำคณะแสวงบุญไปสวดมนต์ ภาวนา วนรอบเขาไกลาส (Kailash) สวดมนต์ ภาวนา นั่งสมาธิริมทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์มานัสโรวาร์ (Manasarovar) ไปทัศนศึกษาและเคารพสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอาณาจักรโบราณกูเก (Guge) ครั้งนี้ท่านมีอาการป่วยอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ยังนั่งได้ คุยได้เป็นเวลานาน ท่านตั้งใจฟังรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างพระสถูปและกิจกรรมของมูลนิธิพันดาราอย่างสนใจ ใบหน้าของท่านเจือด้วยรอยยิ้มนิด ๆ อย่างมีเมตตาเช่นเดิม คราวนี้ท่านไม่ได้เทศน์ให้พวกเราฟังเหมือนคราวก่อน แต่ได้สวดมนต์ ให้พร และคล้องผ้าคาตะ (ผ้าคล้องคอ)ให้พวกเราทุกคนในขณะที่เข้าไปกราบท่าน

เราเดินทางมาที่นี่เพื่อมามากราบท่าน รำลึกถึงพระคุณของท่าน และนำปัจจัยมามอบให้กับวัดที่ท่านสร้างขึ้น โดยผ่านพระอาจารย์ซังงัก ลิงปะ บุตรชายของท่าน

เราเริ่มสวดมนต์บูชาพระคุรุในสายการปฏิบัติก่อน ซึ่งประกอบด้วยพระคุรุ เจ ริมโปเช ญัมเม เชรับ เกียลเซ็น (ศตวรรษที่ 15) พระคุรุ กุนเทรอ ทรักปา (ศตวรรษที่ 18) พระคุรุ ซาชา ต้าชี เกียลเซ็น (ศตวรรษที่ 20) พระคุรุ กุนเทรอ ฮุงเซ็น โตรตู ลิงปะ (ศตวรรษที่ 20) และพระคุรุ กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ เกียมโซ (ศตวรรษที่ 21) และบทสวดขอให้พระอาจารย์ลาเซ่มาเกิดโดยเร็วเพื่อเผยแพร่ธรรมะและยังประโยชน์ให้สรรพสัตว์ได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ สุดท้ายเราสวดบทอุทิศบุญกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ครอบครัวของท่านได้ให้การต้อนรับคณะเราอย่างอบอุ่น และทำอาหารเลี้ยงมื้อกลางวันพวกเราก่อนเดินทางไกลไปยังเมืองฮงหยวนอีกด้วย

บุญรักษาทุกท่านค่ะ

หมายเลขบันทึก: 594893เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2015 16:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2015 03:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

อบอุ่น และอิ่มใจที่ได้มาอ่านค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี