โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส กรณีศึกษาโรงเรียนและชุมชนบ้านแม่ปาง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ประมวลองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส โดยน้อมนำแนวพระราชดำริและแนวการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทางด้านโภชนาการ อาหาร สุขภาพ และคุณภาพชีวิต กับการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นแนวศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาง อำเภอแแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการปฏิบัติการโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุนอุดหนุนโดย สสส ประสานงานเครือข่ายวิจัยและประมวลองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาวะชุมชน:Methodology&Field Experiencesความเห็น (1)

เรียนท่านอาจารย์ วิรัตน์

โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกโครงการ

ในพื้นที่ได้ทำความเข้าใจ กับท้องภิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลายพื้นที่ได้หันมาให้ความสำคัญ ผ่านทาง ศพค (ศูนย์พัฒนาครอบครัว) มี พทจ. และ สค. ให้การสนับสนุน