หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : มากกว่าความพึงพอใจ คือ .....

ไม่มีที่ใดปาศจากการเรียนรู่้ และความรู้ เว้นเสียแต่เรา จะไม่เปิดใจ

หรือกระทั่ง เมือลงมือทำเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีกระบวนการของการถอดความรู้
เพื่อให้รู้ว่า ได้ทำแล้วได้รู้อะไร...

นี่คือ สิ่งที่่ตอบได้มากกว่าคำว่า "พึงพอใจ" ที่เราๆ ท่านๆ มักชอบประเมินผลว่า "ชอบ-ไม่ชอบ"

นี่คือวิถีและผลลัพธ์ของการเรียนรู้คู่บริการในครรลอง "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" โดยวิทยาลัยมหาสารคามจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโครงการ "โรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อตลาดอาหารปลอดภัย สานสายใยครอบครัว"
บ้านบ่อแกบ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

โดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ภาพ : พนัส ปรีวาสนา และทีมงาน
ออกแบบ : ปรีชา ศรีบุญเศษบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (4)

ใช่เลย..

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้จริงจากลงมือทำ

มีตลาดผักปลอดสารด้วย ดีจังค่ะ

[email protected]
IP: xxx.231.238.218
เขียนเมื่อ 

ชาวบ้าน ในชุมชนก็มีรายได้ ดีจังเลย

[email protected]
IP: xxx.231.238.218
เขียนเมื่อ 

ชาวบ้าน ในชุมชนก็มีรายได้ ดีจังเลย