บุคคลดีเด่นแห่งปี คณะแพทยศาสตร์ มข ปี 2558

ปีนี้ทีมงานเราได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2558 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 9.30-12.00น. . ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ


1 นางสาวสุกัญญา จันหีบและ นางอุบล จ๋วงพานิช ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ และ พยาบาลเชี่ยวชาญ

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัย(R2R) เรื่อง ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด

รายละเอียดผลงานโดยย่อ เป็นผลงานวิจัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย routine to research ครั้งที่ 7 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 7 “R2R เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี” กรุงเทพฯ และได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน กลุ่มงานบริการระดับตติยภูมิ


สุกัญญา จันหีบ แบบฟอร์มตอบรับ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2558.pdf
2 นางอุบล จ๋วงพานิช ตำแหน่ง พยาบาลเชี่ยวชาญ

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัลศรีมอดินแดง ประเภท บุคลากรตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประจำปีพุทธศักราช 2557 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัล วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สถาบันที่มอบรางวัลให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดผลงานโดยย่อ เป็นรางวัลที่มอบให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จ ประพฤติและปฏิบัติตนอันเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบ รางวัลศรีมอดินแดง ประเภท บุคลากรตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประจำปีพุทธศักราช 2557

อุบล จ๋วงพานิช แบบฟอร์มตอบรับ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2558.pdfขอบันทึกไว้เพื่อเตือนความจำค่ะ


อุบล จ๋วงพานิช

11 กันยายน 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

WOW WOW WOW...... :) :)

มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ และขอบคุณที่ไปให้กำลังใจนะคะ...

ขอบคุณค่ะคุณวิชญธรรมที่มา wow

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่น่ารัก หายไวไวนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านค่ะ

ขอบคุณค่ะ ดร ดารนี

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยนะครับพี่แก้ว

ขอบคุณทิมดาบค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่แก้ว