TMA Open House 2015

วันที่ 3 กันยายน 2558 ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา TMA Open House 2015 " Developing Global Leadership" ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

กำหนดการ ลงทะเบียน เวลา 13.00-13.30 น ผมไปถึงโรงแรมประมาณ 12.30 น เจ้าหน้าที่ของ TMA พร้อมให้ลงทะเบียนได้ก่อนเวลา หลังลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกรอกแบบฟอร์มการประเมิน คำถามในการประเมินสั้นๆและง่ายๆทำให้ผู้ประเมินไม่หงุดหงิดใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที หลังส่งแบบประเมินให้เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับเชิญให้เข้าเล่นเกม 3 เกม ผมเล่นทั้งสามเกม แต่ไม่ชนะสักเกม ได้รับของชำร่วยแจกเป็นการปลอมใจ

ทางผู้จัดเปิดให้เข้าห้องประชุมในเวลา 13.00 น หลังจากผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนและตอบแบบสอบถามแล้ว สามารถเข้าห้องสัมมนาได้เลย โดยมีอาหารเครื่องดื่มบริการอย่างเต็มที่

13.30-13.40 น กล่าวเปิดงานโดย คุณวรรณวีรา รัชฏาวงศ์ CEO TMA

13.40-14.00 น เปิดมุมมอง "AVision of Global Leader" โดยคุณศุภจี สุธรรมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
14.45-15.00 น จับฉลากของรางวัล และพักรับประทานอาหารว่าง

15.00-15.30 น ขับเคลื่อนประเทศไทย โดยคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ CEO TMA

15.30-16.45 น จับเข่าคุย " Creating Great Managers and Leaders" โดยคณะผู้บริหาร TMA

16.45-17.00 น จับฉลากของรางวัล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)