หัวใจการจัดการเรียนรู้ Transformative Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการสัมมนา “สุนทรียสาธกเพื่อการจัดการเรียนการสอน Transformative Learning” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเชิญผมไปบรรยายนำ

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่

ศ. นพ. สุรศักดิ์ ได้เขียนเล่าการประชุมครั้งนี้ ผมได้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ อ่านได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๓ ส.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

อาจารย์ครับ ผมดาวน์โหลดไฟล์ของอาจารย์ เวลาเปิดมีรูปลำโพงแต่ไม่มีเสียง เป็นเพราะไฟล์ต้นฉบับหรือเป็นที่เครื่องผมครับ