กาพย์ดอกแคร่อง 10

กวีนิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบารมีปกเกล้าฯปกครอง

เขียนโดย มณีเทวา

กาพย์ดอกแคร่วง 10


ราษฎร์ร้อนดั่งไฟ

ประชาธิปไตย เรียกหา

ยากจักพรรณนา

มหาราชา สละองค์

ปกชาติครองชน

พระบันดาลดล สุขให้

เหนื่อกว่าอื่นใด

กษัตริย์ห่วงใย ปวงชน

ทุกข์สุขกลม

ทวยราษฎร์ทุกคน ซึ้งใจ

พ่อดุจร่มไทร

แตกกิ่งก้านใบ แผ่เงา

มีคุณต่อเรา

มาแต่นานเนา ปกเกล้า

ทำทุกย่างก้าว

ไม่ให้ภัยเร้า เพื่อใคร

ทำเพื่อผู้ใด

ชนสุขสมได้ บารมี

ปกไทยสุขศรี

กินดีอยู่ดี ถ้วนหน้า

ทศธรรมแห่งท้าว

ภูวนาถเจ้า สว่างฟ้า

ผองชนทั่วหน้า

ตั้งจิตน้อมเกล้าฯ ถวายชัย

มงคลสมัย

สิบรอบดับภัย ไทยสุขี

ไทยสามัคคี

รวมจิตภักดี เทิดไท้

เทิดภูวไนย

บารมีเกรียง ไกรเกริกฟ้า

แผ่นดินกษัตรา

สยามเทวา โอบอุ้ม

ประเสริฐสุดหาคุณ

เมตตาการุณย์ คณนา

สิบรอบเวียนมา

มณีเทวา เทิดไท้

พระสถิตในใจ

เขียนดอกแคร่วงไว้ ศิรวาท

กราบเบื้องพระบาท

แทบเท้าภูบาล พระนา

น้อมจิตบูชา

เฉลิมวสา ฆชัย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำมณีคมความเห็น (1)