แชร์อินเตอร์เน็ตบน Windows 8,8.1

การแชร์อินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่า "Ad Hoc" จากอุปกรณ์ Network นั้น มีด้วยกันหลายวิธีด้วยกัน สำหรับวันนี้จะมาแนะนำการแชร์อินเตอร์เน็ตบน Windows 8,8.1


สิ่งที่สำคัญคือจะต้องมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก 2 ตัวเป็นอย่างต่ำ เพราะตัวแรกจะเป็นตัวรับอินเตอร์เน็ต และตัวที่สอง จะเป็นตัวแชร์อินเตอร์เน็ตจากอุปกรณ์ตัวแรก

ขั้นแรก

กดปุ่ม windows + C แล้วเลื่อนไปที่ Search


Search คำว่า cmd จากนั้นก็คลิก ขวา ที่ cmd เลือก Run as administrationพิมพ์คำสั่ง "netsh wlan show drivers" เป็นคำสั่งแสดงอุปกรณ์ network ทั้งหมด

ถ้า Hosted network supported : Yes แสดงว่าใช้ได้

ต่อมาให้พิมพ์คำสั่ง " netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=<network name> key=<passkey> "


โดยให้ใส่ SSID :เป็นชื่อ WiFi ของเรา ส่วน key : ให้ใส่เป็นรหัสผ่าน

ตัวอย่าง netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=freewifi key=12345678


จากนั้นก็จะใช้คำสั่งให้ wifi ของเราทำงานโดยพิมพ์คำสั่ง "netsh wlan start hostednetwork "จากนั้นเราก็มาตั้งค่าแชร์อินเตอเน็ตโดยเข้าไปที่
Network and Internet –> Network Connections , and คลิกขวาเลือก Properties --> sharingก็เป็นอันเสร็จ ^^

ความปลอดภัยจะเป็น WPA2 อัตโนมัติ

จากนั้นก็เชื่อมต่อใช้งานได้เลย

ขอขอบคุณ http://crack2you.blogspot.com/2013/01/windows-8.ht...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)