เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม. 2558

30 สิงหาคม. 2558

เรียน. เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 24. สองหาคม. 2558. เช้าเดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ พิจารณารางวัลระดับชาติ สำหรับเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.13 ที่ห้องประชุมจันทเกษม ตึกราชวัลลภ ได้แปรญัตติจนทำให้ข้าราชการครูบางรายเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติไปได้ตามที่เขาควรจะมีสิทธิ ช่วงนี้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติกำลังรับการประเมินตามสภาพจริง โดยเฉพาะคนที่จะเกษียณอายุราชการ ก่อนเที่ยงเดินทางกลับสำนักงานเขต มาแวะทานข้าวกลางวันที่ร้านข้าวแกงถนนราชพฤกษ์ บ่ายประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีวาระพิจารณาไม่มาก กรรมการชุดนี้หมดวาระลงแล้ว แต่รักษาการรอชุดใหม่ครบองค์ประกอบ เรื่องขออนุญาตเลิกจัดการเรียนสำหรับผู้เรียน 2 รายที่ขอให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่แล้วก็ได้ข้อมูลมาเพียงพอที่จะอนุมัติได้ คุณอนันต์ เภตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำหนังสือปทุมธานี 200 ปี มาแจกคนละเล่ม น่าอ่านน่าสนใจ ท่านยังเผื่อแผ่ไปสู่โรงเรียนอีกด้วย แต่ก็วิตกว่าจะไปอยู่ที่โต๊ะผู้บริหาร ครูและเด็กไม่มีโอกาสได้อ่าน จึงเพิ่มอีกโรงเรียนละ 1 เล่มสำหรับห้องสมุด มีการปรารภถึงสภาพการบริหารงานของโรงเรียนยอดนิยมของเขต ที่ทุกฝ่ายกำลังวิตกกังวลว่ากำลังลดระดับลงเรื่อย ๆ คงต้องหาหนทางแก้ไขในเบื้องต้น ต้องเรียก ผอ.รร.มาทำบันทีกช่วยจำสักฉบับเป็นเงื่อนไขในการพัฒนางาน ในระยะเวลาหนึ่งก่อนการตัดสินใจในเชิงบริหารต่อไป

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม. 2558. เช้าเดินทางไปโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ เพื่อพิจารณาหัวข้อสัมมนา MSCEIS 2015 : International Seminar of Mathematics, Science and Computer Science Education ซึ่งจะจัดสัมมนาระหว่าง Oct 17, 2015 - Oct 17, 2015 ที่เมือง Bandung, Jawa Barat, Indonesia เพื่อเป็นแนวทางในการสัมมนา IMSO 2015 ที่เราจะจัด 1-7 พฤศจิกายน 2558 ที่ปทุมธานี บ่ายกลับเขตเพื่อประชุมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4 ถึงการหารือร่วมกันในการจ้างสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อสอบ สำหรับสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยที่กำลังจะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมตกลงพร้อมใจเลือกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดทำข้อสอบ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม. 2558. เช้าเดินทางไป อพวช. คลองห้า เพื่อเยี่ยมทีมงานที่มาจัดมอบรางวัลพระราชทานให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของ สพฐ.

จากนั้นเดินทางกลับสำนักงานเขต เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตและระดับภาค ปี 2558 นโยบายเปลี่ยนจากที่เคยจัดมากล่าวคือ จะไม่มีการแข่งขันระดับชาติ จบแค่ระดับภาค. การแข่งขันจะลดประเภทลงเหลือเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตามในระดับเขตที่ประชุมยืนยันที่จะคงจำนวนประเภทการแข่งขันให้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพื่อส่งเสริมทางวิชาการ. ไก้คุยต่อเนื่องถึงการจ้ดงานเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2558 ที่ประชุมกำหนดเอาวันที่ 22-23 กันยายน. 2558 ที่จังหวัดระยอง.

บ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ. เขต มีวาระเข้าประชุมค่อนข้างมาก ต้องยอมรับว่า บรรยากาศการประชุมชุดนี้ค่อนข้างเคร่งเครียด เป็นเพราะเป็นกรรมการใหม่ไม่ค่อยรู้มือและไม่ค่อยวางใจกัน จึงดูเหมือนจุกจิก ประกอบกับทีมเลขานุการก็ไม่ค่อยแข็งแรง ไม่เหมือนตอนที่ท่านรองฯ สมมาตร ชิตญาติ ดูแลอยู่ ผมเองก็หนักใจ. ดูว่างานจะขลุกขลักกว่าที่ผ่านมา. คงต้องทำการบ้านหนักขึ้น แต่สำหรับผมปีงบประมาณหน้าก็ต้องย้ายไปอยู่เขตอื่น จึงต้องอดทนรักษาสัมพันธไมตรีเอาไว้อีก 1 เดือน ต่างคนต่างไป การประชุมยังไม่เลิกขออนุญาตท่านประธาน เดินทางไปสนามบินดอนเมือง เพื่อขึ้นเครื่องไปหาดใหญ่ เที่ยวบิน 18 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ประมาณ 2 ทุ่ม รถโรงแรมลี การ์เด้น มารับ ใช้เวลาเดินทางเกือบ 40 นาที ถึงที่พัก ทานข้าวต้มปลาที่ห้องอาหารก่อนอาบน้ำและพักผ่อน

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม. 2558 ตื่นเช้าที่โรงแรมลี การ์เด้น หาดใหญ่ สาขา 1 ภารกิจวันนี้เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายปกครอง ร่วมกับวิทยากรร่วมอีก 2. ท่าน ให้กับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้ ทุกเขต เมื่อคืนไลน์ถามกลุ่มเพื่อเขียวเหลือง 16 ที่เรียนมัธยมกันที่โรงเรียนพัทลุงว่าอยากกินแกงเหลืองแกงพุงปลา ก็ไม่ได้คำตอบที่จะเป็นไปได้ในเวลาจำกัด. หลังอาหารเช้าลูกน้องเก่าจากชุมพร เขต 1 ที่มาเข้าอบรมมาหาและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนขึ้นบรรยายผู้จัดการโรงแรมแจ้งว่ามื้อเที่ยงจะมีอาหารพิเศษจัดให้ คือแกงเหลืองและแกงไตปลา โดยอธิบดีศาลแรงงาน เขต 9 เป็นเจ้าภาพ เพราะท่านเป็นเพื่อนเขียวเหลือง 16 แต่ไปติดสัมมนาศาลอาเซี่ยนที่พัทยา จุดอบรมที่หาดใหญ่เป็นจุดสุดท้ายของปีงบประมาณ 2558 ที่ สพฐ จัดอบรม ผู้เข้าอบรมจำนวนไม่มากเหมือนขอนแก่น ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เลิกเที่ยงพอดี หลังอาหารกลางวันให้รถตู้ของโรงแรมไปส่งที่สนามบิน เครื่องนกแอร์ออก 15.15 น. สภาพอากาศแปรปรวน พอเครื่องลงสนามบินดอนเมืองฝนก็เทลงมา มืดฟ้ามัวดิน จำลองกับหมูมารับ ไปแวะเอารถซึ่งจอดไว้ที่เขตขับกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ 28. สิงหาคม. 2558. เช้าจำลอง หมู ภา มารับเพื่อไปร่วมโครงการสัมมนา 3 องค์คณะที่จังหวัดสมุทรสงคราม เรามีรถตู้ออกจากเขต 3 คัน ผ่านนครปฐม. ดำเนินสะดวก แล้วเข้าอัมพวาและบางคนที ตามลำดับ. แต่ผมมีงานประชุมเตรียมการจัดแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติ (IMSO2015) ที่โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า จึงต้องใช้เวลากับทีมงานที่นั่นอย่างน้อยครึ่งวัน เพื่อกำหนดความรับผิดชอบแผนงานให้กับเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ใน จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

หลังอาหารกลางวันเดินทางไปสมุทรสงคราม ตรงไปยังรีสอร์ทบ้านเพชรสวนทอง อำเภอบางคนที เวลา 15.00 น.มีการสัมมนา โดยอาจารย์ โสภณ นุ่มทอง อดีตข้าราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากร หลังเลิกสัมมนาเดินทางไปไหว้โบสถ์พระแม่บังเกิด บางนกแฝก เพราะความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์แห่งนี้เคยปาะจักษ์ต่อผมครั้งรับราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ขากลับมาแวะตลาดนัดแบบพิ้นบ้านหาปลาเค็มไปกินมื้อเย็นที่รีสอร์ท ได้ปลาจวดและปลาไส้ตันไปหลายถุง มื้อเย็นจัดเลี้ยงสังสรรค์สร้างความสามัคคีกับองค์คณะบุคคลทั้ง 3 คณะ ที่ให้เกียรติมาร่วมสัมมนาครั้งนี้ ประมาณ 4 ทุ่มก็ไปพักผ่อน

วันเสาร์ที่ 29. สิงหาคม 2558. ตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ริมน้ำแม่กลอง บนโป๊ะสาธุชนทั้งหลายไปนั่งเตรียมตักบาตรพระที่จะพายเรือมารับจนเต็มพิกัด อาหารเช้าจัดไว้ในห้องอาหารที่เราทานเมื่อคืน. มีหลากหลายให้เลือก. ที่ดีคือผักสดพื้นบ้านอุดมสมบูรณ์ด้วยวิตามิน มีให้เงือกกินได้เยอะ. วันนี้ไปดูเตาเคียวน้ำตาลมะพร้าวแบบพื้นบ้าน ทำแบบดั้งเดิม ในปริมาณที่พอทำกันได้ในครอบครัว แต่ไม่มีการผสมสารเคมีใด ๆ ได้ทดลองกวนน้ำตาลเพื่อเคี่ยวน้ำตาลปึกในกะทะใบใหญ่ การขูดมะพร้าวด้วยกระต่าย จุดที่สองคืออุทยาน ร.2 เคยดูแลมาตอนรับราชการที่สมุทรสงคราม ย้ายไปแล้วไม่มีโอกาสมาเที่ยว มาวันนี้ก็คงบรรยากาศเดิม เพราะมูลนิธิตั้งใจอนุรักษ์เอาไว้ ด้านข้างทะลุไปวัดอัมพวันซึ่งมีตลาดขายของกินของที่ระลึกต่อเนื่องไปจนถึงตลาดน้ำคลองอัมพวา วันนี้น้ำลงเห็นก้นคลอง ตลาดเลยไม่มีน้ำให้เรืออยู่ ไปชมโบสถ์ในต้นไม้ที่ค่ายบางกุ้ง ก่อนกลับไปทานข้าวกลางวัน หลังอาหารกลางวันที่ร้านครูหอม เดินทางกลับที่ตั้งกัน ขากลับได้ยอดชะครามผักที่ขึ้นขอบนาเกลือมาแกงส้ม 1 ถุง เขาขาย 20 บาท ผสมไข่เจียวก็อร่อย ดั้งเดิมจริงต้องแกงคั่วปูทะเล สองวันนี้ได้กลับมาทบทวนกับอดีตที่เคยทำงานอย่างสงบสุขในเมืองนี้ วันนี้แม้จะมีรีสอร์ทมากมาย แต่บรรยากาศก็น่าเที่ยว แว่วเพลงมนต์รักแม่กลองครั้งใดก็คิดถึงสมุทรสงครามทุกครั้ง เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์ในตัวเองไม่รู้คลาย

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  "เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา"ความเห็น (0)