ครูจิตอาสา

rojfitness
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมดีๆของเครือข่ายจิตอาสากำลังต้องการครูจิตอาสา

(น่าเสียดายที่ผมไม่มีเวลาถึง 4 เดือนคงต้องรอโอกาสหน้า)


1. คุณสมบัติอาสาสมัคร

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

1.2 มีความสนใจด้านการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้

1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน (2 พฤศจิกายน 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2559)

1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง

1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย

1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ๆ และเปิดกว้างทางความคิด

1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด และต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

http://www.volunteerspirit.org/category/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ออกกำลังกายให้มีสุขภาพดี แล้วได้รูปร่างดีเป็นของแถมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจนะคะ ถ้าเป็นแต่ก่อนสมัครแล้วค่ะ