อีกครั้ง!!!!ผ่านไปเกือบเดือนกับการเข้าพรรษาของปีนี้....

แต่ความรู้สึก กับสิ่งดีๆ ยังไม่จางหาย

วันนี้มีเวลาสาธยาย..............กับกัลยามิตรทั้งหลาย...........ด้วยใจจริง

อีกครั้งที่ได้มีโอกาสขึ้นมาจาริกธรรมบนสถานที่แห่งนี้.....ที่ที่หลายคนเปรียบว่า สวรรค์บนดินรวมถึงผู้เขียนด้วย ครั้งนี้ดีใจและปลื้มปิติที่เพื่อนรัก 2 คน ขอติดตามไปด้วย

ค่ำคืนแห่งอาสาฬหบูชาฤกษ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อปารมี เจ้าอาวาสแห่งวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว กล่าวทักทายญาติธรรมด้วยโอวาทที่เรียบง่าย ......สะดุดตา......ที่ภิกษุหนุ่มน้อยรูปงามรูปหนึ่ง ตลอดเวลาท่านนั่งสงบนิ่งราวรูปปั้น หากแต่สีหน้าอิ่มเอิบน่ามองยิ่งนัก ท่านเป็นใคร มาจากไหน คงไม่จำเป็นต้องสืบเสาะ แต่รูปลักษณ์ที่เห็นนี้น่ารักยิ่งนัก ถ้าจะมีเด็กหนุ่มๆอย่างนี้ อยู่ในสถานะเช่นนี้อีกสัก 10 รูป ก็คงจะเป็นสิ่งที่น่ายินยลมิรู้เบื่อ....(แอบฝันไว้ว่าจะเป็นเช่นนั้น)

อีกครั้งกับการที่ได้มีโอกาสเดินสาวบันได ส่วนชั้นในของพระธาตุ ผ่านหยดแก้วระยิบระยับ ๘๔,๐๐๐ หยด ซึ่งเป็นปริศนาธรรมของพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ขั้นสู่ชั้น ๖ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและทรัพย์ศฤงคารมูลค่ากว่า ๑๐๐ ล้าน ที่ไม่ใช่ความต้องการของวัด แต่เป็นความต้องการของพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธา น้อมถวายเพื่อเป็นทรัพย์ของแผ่นดินและให้ยุวพุทธศานิกชนรุ่นหลังได้ทัศนา

หลังจากได้พัก(ผ่อน) ปฏิบัติกิจธรรม 1 คืน (ซึ่งที่จริงอยากอยู่นานกว่านี้) เช้าวันเข้าพรรษาก่อนกราบนมัสการลากลับ ได้ถวายสังฆทานและเทียนจำนำพรรษาแท่งเล็กๆ ที่ท่านเจ้าอาวาสปรารถนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติวิปัสนาสมาธิในถ้ำที่อยู่ส่วนล่างของวัดในช่วงเข้าพรรษานี้.........ความสุขที่หาได้ไม่ยากหากจิตปรารถนา..............

กายะกัมมัง วจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุเม อะโหสิกัมมัง ภะวังตุเม **นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ**


ด้วยจิตคารวะญาติธรรมทั้งที่เจริญอยู่และที่เกิดใหม่

นางฟ้า เบื่อสวรรค์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกนางฟ้าความเห็น (0)