​บทเพลงสำนึกคุณ

.........พระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม เมตตา


แต่เดิมกล่าวมา คนถือการกินเป็นหลัก ยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลง

ฟ้า ให้ธัญพืช ทั้ง ๕ มาหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรา

ให้รู้ข้าวในจาน ได้มาลำบาก

ทุกเม็ด หยาดเหงื่อ ชาวนา

ไม่ฟุ่มเฟือย ถนอมรักษาบุญ

ให้เราดื่มน้ำ ขอบคุณต้นธาร

ก่อนนั้นปราชญ์ เหยียนหุยเข้าใจในชีวิต

รู้พอใจ กินอยู่อย่างพอควร

ไม่วอนขอ มากมาย ขอเพียงอิ่มก็พอ

ถึงยากไร้ ยังสุขสบายใจ

ผัก และ ผลไม้ ที่เรากินทุกวัน

ไม่ปรุงแต่งจะปรากฎรสเดิม

เยี่ยง อริยเมธี เพียรประหยัดอดทน

จิตใจท่าน สำนึกคุณองค์มารดา

.............................................

ฟ้า = ให้ความโอบอุ้มสรรพสิ่ง ผืนดิน = รองรับทุกสรรพสิ่ง

พระคุณทั้ง ๕ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชินี, พ่อ-แม่, ครู-อาจารย์, เทพเจ้าเตาไฟ, ชาวนา

พวกเราใช้บทเพลงนี้ ก่อนอาหารมื้อกลางวัน เวลามีชั้นอบรม ทั้งชั้นเด็กเล็ก, ชั้นเยาวชน,

ชั้นผู้ใหญ่ และรวมทุกวัย...ให้ทุกคนได้ร้องเพลงนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณ

.....

ขอบคุณ ฟ้าเบื้องบน บทเพลง ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง

ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาอ่านค่ะ

พุธ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะ ธรรมชาติความเห็น (0)