เทคนิคการนำเสนอข้อมูลในรายงาน : รูปภาพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ควรนำมาจัดหมวดหมู่ อยู่ด้วยกัน ข้อมูลที่แตกต่าง คัดแยกออกจากกัน การนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข อาจใช้วิธีการบรรยาย พรรณา เพื่อความชัดเจน สะดวกในการวิเคราะห์ ควรแสดงข้อมูล ในรูปแบบของ ตาราง หรือ กราฟ หรือ แผนภูมิภาพ

วันนี้ ตรวจรายงานนักศึกษา

มีเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ เทคนิคการนำเสนอข้อมูล

จากภาพ
นักศึกษา นำภาพหลายภาพมารวม เป็นภาพเดียวกัน
พร้อม ตั้งชื่อ ภาพ เป็น ก-ง

ท่านคิดว่า.... เหมาะสมแล้ว หรือ ยัง?


หาก... ยังไม่เหมาะสม ต้องแก้ไข ตรงไหน แก้ไข อย่างไร บ้าง?ในภาพ
(ก) ค่า Exposure ที่ใช้ในการทดลอง
(ข) (ข) น้ำยาทำความสะอาดพร้อมผ้าเช็ด

ทั้ง ก และ ข
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ วิธีดำเนินการ
ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน สามารถแยกเป็นคนละภาพได้ โดยไม่ต้องนำมารวมกัน
แต่... หากมี พื้นที่จำกัด ก็ อนุโลมให้ นำมารวมกันได้

ต่อมา
(ค) รูป ก่อน และ หลัง การทำความสะอาด Imaging plate
(ง) รูปการวิเคราะห์หาค่า SNR ก่อน และ หลัง การทำความสะอาด Imaging plate

ทั้ง ค และ ง
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการ

ดังนั้น ค-ง (ผลลัพธ์) ควรแยกออกจาก ก-ข (วิธีดำเนินการ)

เมื่อ ต้องการนำเสนอในส่วนของผลลัพธ์ ก่อนและ หลัง เปรียบเทียบกัน ควรแยกภาพ ค ออกมาต่างหาก และ ระบุ ก่อน-หลัง

ในส่วนของ ผลการวิเคราะห์ที่เป็นที่เป็นตัวเลข
เพื่อความชัดเจน อาจจะแสดงเป็นตาราง หรือ กราฟ

สรุป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ควรนำมาจัดหมวดหมู่ อยู่ด้วยกัน
ข้อมูลที่แตกต่าง คัดแยกออกจากกัน

การนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข
อาจใช้วิธีการบรรยาย พรรณา
เพื่อความชัดเจน สะดวกในการวิเคราะห์
ควรแสดงข้อมูล ในรูปแบบของ ตาราง หรือ กราฟ หรือ แผนภูมิภาพ

รู้ถูก รู้ผิด
รู้ผูก รู้แก้

โอกาสพัฒนา ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (2)

ขอบพระคุณค่ะ สำหรับความรู้ดีๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์..