เกษตรกรต้นแบบการไถระเบิดดานดาน

เกษตรกรต้นแบบการไถระเบิดดินดาน

นายบุญเชิด ฤทธิ์อ้น อยู่บ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ 08-6934-6433

องค์ความรู้เด่น : การเตรียมดินด้วยการไถระเบิดดินดานก่อนการปลูกมันสำปะหลัง

การเตรียมดินด้วยการไถระเบิดดินดานก่อนการปลูกมันสำปะหลังด้วยอุปกรณ์ Ripper 5 ขา เพื่อทำลายชั้นดินดานที่อัดแน่นเป็นแผ่นจากการไถพรวนในระดับความลึกเดียวกันมานานต่อเนื่องกันหลายปี การไถระเบิดดินดานทำให้โครงสร้างดินโปร่งน้ำและอากาศ สามารถแทรกซึมระหว่างเม็ดดิน ส่งผลให้พืชสามารถดูดซับความชื้นและธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่

ผลผลิต :

  • ผลผลิตก่อนการไถระเบิดดินดาน เฉลี่ย 3,500 กิโลกรัม/ไร่
  • ผลผลิตหลังการไถระเบิดดินดาน เฉลี่ย 4,500 กิโลกรัม/ไร่
  • ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 29

วิธีการ : โดยมีวิธีการดังนี้

1. ไถระเบิดดินดานด้วยอุปกรณ์ Ripper 5 ขา ที่ความลึก 50 ซม.


2. ไถดะด้วยผานหัวหมูตัดขวาง


3. ไถแปรด้วยผานพรวน4. ยกร่อง

ผลผลิต :

การไถระเบิดดินดาน ทำให้มันสำปะหลังมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากดินมีความร่วนซุยเหมาะกับการเจริญเติบโด และน้ำสามารรถซึมผ่านลงไปในดินได้มากขึ้นทำให้รากพืชมีความชื่้นมากขึ้น ดังผลผลิตเปรียบเทียบดังต่อไปนี้

  • ผลผลิตก่อนการไถระเบิดดินดาน เฉลี่ย 3,500 กิโลกรัม/ไร่
  • ผลผลิตหลังการไถระเบิดดินดาน เฉลี่ย 4,500 กิโลกรัม/ไร่
  • ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 29

สนับสนุนข้อมูลโดย...

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)