ฉบับที่ ๐๓๖ ประกาศรายชื่อ ผลการประกวดโครงการเขียนเรื่องเล่า เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 4

ผลการประกวดโครงการเขียนเรื่องเล่า เล่าสู่กันฟัง ช่วยคน ลด ละ เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558

ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ


โปรดติดตามเรื่องเล่าที่ชนะการประกวดฉบับเต็ม ได้ที่ G2K ศจย.นะคะ


ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดทุกท่านศจย.

ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

www.trc.or.th

ผลการประกวดเขียนโครงการเขียนเรื่องเล่า เล่าสู่กันฟัง ช่วยคน ลด ละ เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร หน่วยงาน จังหวัด
1 ลมหายใจสุดท้าย นางสาวธนัชชา สมคิด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
2 บุหรี่เลิกสูบได้ มันอยู่ที่ใจ นายภูริภัทร์ ธีระลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย เชียงราย
3 อสม.พลัง ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ นายอุสมาน....แวหะยี รพ.สต.ลำใหม่ ยะลา
4 ล้มอยู่ข้างถนน นายนฤดล มัธยัสถ์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
5 “พ่อ”....ผู้เสริมพลังใจให้อยากทำงานช่วยคนเลิกบุหรี่ นายสมนึก หงษ์ยิ้ม โรงพยาบาลทัพทัน อุทัยธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเหตุการณ์ ศจย.ความเห็น (0)