โครงการพัฒนาครูสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 : 3


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.35 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์ หัวหน้าห้องเรียนศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

และดร.ประพิศ โบราณมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับครูผู้สอน
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยกัน
4. เพื่อให้มีการบุรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ส่วนระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 รูป/คน ประกอบด้วยบุคลากร นักศึกษา ในสังกัดห้องเรียนศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เฉพาะโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากพระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถสร้างงานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

หมายเลขบันทึก: 593454เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2015 02:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 สิงหาคม 2015 02:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี