กิจกรรมบำบัดกับตัวฉัน

ตั้งแแต่เรียน ot มาทำให้ฉันรู้จักโอทีมากขึ้นและฉันได้เอาความรู้เหล่านั้นมาใช้กับชีวิตประจำวันของฉันเช่น การเรียน การเล่น เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดกับตัวฉันความเห็น (0)