หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : จดหมายข่าวฯ (ชุมชน-ปัญญาชน : เพลงแห่งการเรียนรู้คู่บริการ)


บันทึกฉบับนี้ ไม่มีอะไรพิเศษหรอกนะครับ แค่อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชม จดหมายข่าว มมส งานวิชาการรับใช้สังคม : ชุมชนปัญญาชน (เพลงแห่งการเรียนรุ้คู่บริการ) ที่ได้จัดทำขึ้นประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว


นี่คือบทบรรณาธิการเฉพาะกิจที่ผมเขียนขึ้นโดยสังเขป...ครับกลับมาขานทักอีกครั้งหลังจากเก็บตัวเงียบไปสักระยะหนึ่ง ทว่าในความเงียบที่ว่านั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ไม่เคยเงียบหายไปจากกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจสู่การรับใช้สังคม


จดหมายข่าวฉบับนี้จั่วหัวปกทักทายด้วยวาทกรรม “ชุมชน-ปัญญาชน : เพลงแห่งการเรียนรู้คู่บริการ เพราะนั่นคืออีกหนึ่งนวัตกรรมของการขับเคลื่อนภารกิจผ่านรูปลักษณ์ของบทเพลงที่ได้รับเกียรติการประพันธ์จาก “คนหนุ่มที่ไม่เคยร้างไร้ซึ่งความฝัน” (อภิชาต จันนาเวช)

ครั้งนี้เรานำเรื่องราวงานวิจัยเพื่อชุมชนกลับมาสื่อสารอีกครั้ง โดยเรียบเรียงจากวิจัยเรื่อง “ธนาคารข้าว” ที่ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์ ได้ขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมและก่อเกิดมรรคผลเป็นรูปธรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและชุมชน ณ ชุมชนบ้านหินปูน เช่นเดียวกับได้รับเกียรติงานเขียนเรื่องเล่าจากอาจารย์เฉลิมพล โลหะมาตย์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้คู่บริการเกี่ยวกับการพัฒนาวงลูกทุ่งในโรงเรียนน้ำพองศึกษาจนประสบความสำเร็จทั้งในระดับจังหวัด-ภูมิภาค-ประเทศอย่างน่าชื่นชมในกลุ่มฟากของการขับเคลื่อน ๑ คณะ ๑ ศิลปวัฒนธรรม ก็ยังคงมีเรื่องราวมาสื่อสารเหมือนเช่นทุกครั้ง โดยครั้งนี้หยิบจับเรื่อง “กลองเพล” จากดำเนินงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มาบอกกล่าวเล่าความ รวมถึงเรื่องราวของ “กู่กาสิงห์” จากสาขาภาษาจีนที่แปลงข้อมูลชุมชนจากภาษาไทยไปสู่ภาษาจีนในรูปของสื่อสาธารณะ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งของการบริการบนฐานวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจในการวางรากฐานการสื่อสารเรื่องราวชุมชนสู่สากลในอนาคต

หรือกระทั่งเรื่องราวการเรียนรู้คู่บริการของศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินที่มุ่งสร้างระบบและกลไกการพัฒนาชุมชนด้วยการบรรจุเรื่อง “ไดโนเสาร์ภูน้อย” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในหลักสูตรของท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดพลังของการรับรู้และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของคนในชุมชน-ครับ, นี่คือส่วนหนึ่งในจดหมายข่าวเล่ม ๖ ที่หวนหลับมาทักทายกันอีกรอบพร้อมๆ กับการก้าวย่างใหม่ของแต่ละหลักสูตรที่กำลังขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ---
เพราะมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
พนัส ปรีวาสนา


...

ใช่ครับ ทวนซ้ำอีกครั้ง เรียนเชิญเข้าทัศนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จดหมายข่าว มมส งานวิชาการรับใช้สังคม : ชุมชนปัญญาชน (เพลงแห่งการเรียนรุ้คู่บริการ) นะครับ

</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (1)

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาชมภาพข่าวครับ

-อาจารย์สบายดีนะครับ?