Adobe InDesign

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เรียนโปรแกรม Adobe InDesign ซึ่งโปรแกรม Adobe InDesign นั้นมีไว้สำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยตัวโปรแกรมสามารถใส่รายละเอียดต่างๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำรูปวาด รูปถ่ายมามาออกแบบเป็นหน้าปกหนังสือ การสร้าง logo ให้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้โปรแกรม Adobe InDesign ยังสามารถออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น E-book หรือ อนิเมชั่นต่างๆ และยังสามารถนำคลิป VDO หรือ คลิปเสียงต่างๆไปใส่ไว้ในสื่อได้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 5723021 PTOT07ความเห็น (0)