Lesson Study : บวร' หนองบัวศาลาโมเดล (1)

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


การปฏิรูปการศึกษาสู่ 21 Learningเกือบ 30 ปีที่่แล้ว Windows ยังไม่เกิด

ตอนที่ผมหัดเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ นั้น

เราเริ่มต้นเรียนจากภาษา BASIC และก็ตกหลุมรักภาษา PASCAL

แต่ก็แต่งงานกับภาษา C และจบออกมาหากินด้วยภาษา Foxpro ครับ


ตอนนั้นยังไม่มี Hard disk ผมหมกมุ่น มั่ว ๆ อยู่หลายเดือน

เพื่อจะเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พูดได้ แต่ก็หมดความสามารถ

อย่างมากก็เขียนได้แค่ MIDI เป็นเพลงบรรเลง ที่ไม่ใช่เสียงพูดมนุษย์


และก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่า ชาตินี้ ก่อนตายผมจะทันเห็นคอมพิวเตอร์พูดภาษามนุษย์หรือไม่ ? หนอ


ผ่านมาเพียงไม่กี่ วงการคอมพิวเตอร์ก็สั่นสะเทือน เมื่อ Windows ก่อกำเนิดขึ้นมา

ส่วนตัวผมเอง ถึงกับแขวนนวมการเป็นโปรแกรมเมอร์ เพราะไม่สามารถปรับตัวเองจาก

โปรแกรมเมอร์ Foxpro ไปสู่การเขียนโปรแกรมแบบ OOP หนอ


(อ้าว! อารัมภบท ยาวจนเกินไป แล้วเมื่อไรจะถึงโครงการ บวร Coaching หนอ 555 )


-------------------


เขียนแล้วเพลิน หนอ


จริง ๆ ต้องการจะชี้ให้เห็นว่า

ความก้าวหน้าของ ICT นั้น เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ยากนักที่จะสามารถพยากรณ์ได้

ICT ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคม ICT ได้ย่อโลกให้เล็กลง


แต่ระบบการศึกษากระแสหลักนั้น ยังเป็นการเรียนการสอนแบบเดิมดั่งเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา หนอ
Coaching เครื่องมือร่วมพลังสู่ 21 Learning


ถ้าต่างคนต่างอยู่ทั้งในระบบแท่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอุดมศึกษา และแท่งอื่น ๆ นั้น

คงปรับตัวได้ช้าอย่างแน่นอนต้องมีการร่วมพลังพัฒนาการเรียนรู้ไต่คลื่น 21 Learning ไปด้วยกัน

จึงได้เกิดโครงการ Coaching & Mentoring นำร่องขึ้นในปีที่ผ่านมาCoaching ดีอย่างไร ทำไมต้อง Coaching ?ในยุคที่องค์ความรู้ได้ย้ายจากสมองเนื้อของมนุษย์ ไปสู่สมองกลออนไลน์มากขึ้นทุกวัน

ความรู้ ได้ผุดเกิดขึ้นใหม่ในทุก ๆ วินาทีอย่างก้าวกระโดด องค์ความรู้ในหนังสือ ตำรา ล้าสมัยใช้ไม่ได้

เวลาเราสั่งการบ้านรายงานลูกศิษย์ สิ่งแรกที่ทำคือ การเปิด Google

เวลาเราจะปลูกผักหวานป่า สิ่งแรกที่ทำคือ ค้นจาก Google

ไม่ว่า เราจะสังเกตุหรือไม่ก็ตาม โลกไปเปลี่ยนไปมากแล้ว หนอ


การพัฒนามนุษย์ด้วยวิธีการเดิม ๆ นั้น เริ่มใช้ไม่ได้ ไม่เพียงพอแล้ว หนอท่าน ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช บิดา KM แห่งประเทศไทย
ท่านกล่าวไว้ประมาณว่า ..

รูปแบบการเรียนรู้มาตรฐานสำหรับโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ PBL (Project-Based Learning) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดับใด คือตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และในคนวัยทำงาน ไปตลอดชีวิต เป็นการเรียนเพื่อเป้าหมายให้เกิดทักษะที่จะเป็นในการดำรงชีวิตในโลกสมัย ใหม่ ... โลกในศตวรรษที่ ๒๑

การเรียนรู้แบบ PBL เป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือจากการสร้างความรู้ขึ้นจากผัสสะของตนเอง เป็นการเรียนรู้แบบงอกงามความรู้ขึ้นภายในตน (Inside-out) เป็นหลัก ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้แบบรับถ่ายทอด มาจากภายนอก (Outside-in) โปรดดูรูป Learning Pyramid ข้างล่าง

จะเห็นว่าการเรียนรู้แบบ PBL ที่เรียนเป็นทีม จะมีกระบวนการเรียนรู้ ๓ อย่างที่ฐานของปิระมิด อันได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานต่อเพื่อนร่วมชั้น และ/หรือการเขียนรายงาน ที่ทำให้เกิดความทรงจำ(retention rate)สูง เป็นการเรียนรู้แบบงอกงามจากภายใน ผ่านการปฏิบัติ ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรู้แบบ constructionismและที่สำคัญ เรียนแล้วเกิดทักษะ ไม่ใช่แค่จำได้ แต่เรียนแล้วทำได้ อธิบายได้ เกิดปัญญา เน้นที่ ปัญญาปฏิบัติ(Phronesis)

การศึกษาไทยต้องลดกระบวนการเรียนการสอน ๔ แบบบนยอดปิระมิด เพิ่มกระบวนการ ๓ อย่างที่ฐานปิระมิด ลดการเรียนแบบรับถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการเรียนแบบสร้างความรู้ขึ้นเองผ่านการปฏิบัติ

โดยครูอาจารย์ต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูสอน (teacher) เป็น ครูฝึก (coach) ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องทำตัวเป็น ผู้เเรียนรู้ วิธีทำหน้าที่ครูฝึก” โดยเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก รวมตัวกันทำงานและเรียนรู้เป็นทีม โดยกระบวนการที่เรียกว่า PLC (Professional Learning Community)

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/487996


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)