..... เขาค้อ .....

กว่าสิบปีที่รบพุ่งมุ่งประหาร .....ฆ่าล้างผลาญผองคราชีวาสั้น

ขอขอบคุณ ภาพจาก painaidii.com


... อดีตผ่านกาลเวลามายุคหนึ่ง

เป็นที่ซึ่งสมรภูมิกลุ่มเห็นต่าง

จากความคิดผิดแผกแยกกันทาง

ลัทธิห่างคนละฟากยากรวมคืน


... กองกำลังทั้งสองต้องห้ำหั่น

เลือดไทยพลันรินใส่ไหลสู่ผืน

แผ่นดินทองของทุกฝ่ายกลายเสียงปืน

ยินสะอื้นร่ำไห้อาลัยแรง

ขอขอบ คุณภาพจาก khaoko.com


... หลายชีวิตปลิดปลงลงด่าวดิ้น

ชีวีสิ้นสูญหายจากหลายแหล่ง

ขุมกำลังตั้งสู้พรูเลือดแดง

ต่างฝ่ายแข่งเข่นฆ่าล่าล้างกัน


... กว่าสิบปีที่รบพุ่งมุ่งประหาร

ต่างจ้องผลาญผองคราชีวาสั้น

ศพก่ายกองสองฟากหลากหลายพัน

จนถึงวันศึกสงบเลิกรบรา

ขอขอบคุณ ภาพจาก khaoko.com


... เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในชาติไทย

ภูกว้างใหญ่ในเขาค้อรอผลาญพร่า

เพียงความคิดผิดแผกแตกต่างมา

จึงตั้งหน้าฆ่าฟันเหตุอันใด


... ปัจจุบันผันเวียนมาเปลี่ยนแต่ง

สถานแห่งเที่ยวท่องดูผ่องใส

ลบเรื่องราวคราวก่อนภูร้อนไป

กลับกลายใหม่ใครชมสุขสมดี


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (1)

เขาค้อ ต้นค้อ ต้ตอของความขัดแย้ง.....ทางความคิด(หรือผลประโยชน์)