โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนศิษย์เก่าสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (1)


โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนศิษย์เก่าสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่จังหวัดนครปฐม เป็นโครงการทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา

ผู้เขียนเองต้องขอบคุณอาจารย์อินทร์ธีรา ปัชชาหรืออาจารย์ต้อยที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ผู้เขียนมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตอนเช้าวันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ.2558 ผู้เขียนมาเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนศิษย์เก่าสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่จังหวัดนครปฐม เป็นโครงการทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา ที่ห้องประชุมสัมมนาชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องประชุมค่อนข้างใหญ่ แต่มีนักศึกษาและศิษย์เก่าประมาณ 20 กว่าคนถือว่ากำลังดี ไม่น้อยเกินไปเหมาะแก่การทำกิจกรรมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะต่างของภาษาเช่น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ


ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน พูดถีงเรื่องการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมเรื่อง 21 st century skills การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับบุคคลต่างๆใน ASEAN ท่านผศ.ดร.มนตรี วิวาห์สุข กล่าวรายงาน ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวว่าต่อไปคงมีการใช้ภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคตโดยอาจจะพัฒนาอาจารย์ด้วย เพิ่งเห็นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกที่จัดการพัฒนาศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมเกมอาเซียน ให้นักศึกษานับเลขแล้วบอกชื่อประเทศเมื่อถึงเลข 3 หมายเลข 6 บอกคำทักทาย หมายเลข 9 บอกชื่อเมืองหลวง นักศึกษาได้ฝึกการฟังและทักษะการพูดด้วย มีการเล่านิทานภาษาอังกฤษด้วย เมื่อถึงคำที่ต้องการให้วางมือลง แล้วผู้เขียนจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าต้องการคนที่เท่าใด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฟังแล้วจับนิ้วเพื่อนด้วย 555 คนที่จับคนอื่นได้หรือผู้จับอาจะต้องมาตอบคำถามภาษาอังกฤษ

เมื่อได้นักศึกษาที่ทำผิด ก็ให้ออกมาแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษว่าชื่ออะไร มาจากที่ไหน เรียนสาขาอะไรในเวลาต่อมานักศึกษาเรียนเรื่องการออกเสียง ศึกษาการออกเสียงจาก website ที่นี่


หลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาเล่นเกมการออกเสียงและหาเสียงที่ต้องการ เกมการออกเสียงนี้นักศึกษาสู้กันเหมือนจะเอาจริงเอาจังมาก แต่เรื่องที่เตือนคือควรฝึกการอ่านภาษาอังกฤษให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนการสอนสังคมหรือการจัดกิจกรรมอื่นๆเช่น การจัดค่ายบูรณาการเป็นต้น

ยังมีการใบ้คำเป็นภาษาอังกฤษด้วย นักศึกษาได้โอกาสเลยใบ้คำให้อาจารย์ทายด้วย อาจารย์ทายคำศัพท์ได้เร็วมาก ขนาดคำที่เป็นประโยค จะชมว่านักศึกษาใบ้คำได้ดีหรืออาจารย์ทายได้เก่งดี ตอนแรกนักศึกษาทายก่อน แล้วอาจารย์ท่านเรียกนักศึกษาออกมา นักศึกษาบอกว่าต่อไปลองให้อาจารย์ทายบ้างดีกว่า เป็นที่สนุกสนาน ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นกันเองกับนักศึกษาทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีเจคติ(attitude)ที่ดี ต่อภาษาอังกฤษ


เกมการอ่านภาษาอังกฤษ มีประโยคภาษาอังกฤษติดเอาไว้ทั่วห้องเรียนให้นักศึกษาไปคัดลอกมาหลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาเรียงประโคว่าเรื่องที่อ่านนั้นมีขั้นตอนอย่างไร ถ้าเรียงเรื่องได้ถูกต้องก็สามารถอ่านเรื่องได้เข้าใจ

เกมการสัมภาษณ์เพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ มีข้อความให้นักศึกษาไปสัมภาษณ์(interview)เพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วมาสรุปว่าใครทำอะไรได้บ้างเช่น ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ก็ให้ร้องเพลงภาษาอังกฤษเลย ถ้าทำอาหารได้ก็ให้อธิบายการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ มีน้องต้นกล้า นักศึกษาคนนี้ภาษาใช้ได้เลย ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้อย่างน่าสนใจเกม Running dictationให้อ่านข้อความแล้วนำไปบอกเพื่อนเขียน จนกระทั่งหมดแถวและข้อความแล้วช่วยกันสรุปว่าเรื่องที่อ่านคือเรื่องอะไร นักศึกษาได้เรียนรู้คำศัพท์จากเกมหาคำศัพท์ก่อนที่จะมาเรียนกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กิจกรรมการอ่านแบบใหม่ จะไม่รู้สึกเบื่อต่อการเรียน

เกมการอ่านและเรียงประโยคภาษาอังกฤษ มีประโยคภาษาอังกฤษติดเอาไว้ทั่วห้องเรียนให้นักศึกษาไปคัดลอกมาหลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาเรียงประโคว่าเรื่องที่อ่านนั้นมีขั้นตอนอย่างไร ถ้าเรียงเรื่องได้ถูกต้องก็สามารถอ่านเรื่องได้เข้าใจ เรื่องไม่ได้ซับซ้อน แต่พยายามให้นักศึกษาใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลมีการคิดวิเคราะห์(Critical thinking) ว่าสิ่งใดควรเกิดก่อน สิ่งใดควรเกิดทีหลัง บรรยากาศการทำกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปได้ด้วยดี ชอบใจนักศึกษาเกิดการเรียนรู้


กิจกรรมต่อมาเป็นการออกแบบ Monster ให้นักศึกษาออกแบบสัตว์ประหลาดแล้วเขียนอธิบายสัตว์ประหลาดของตนว่ามีอวัยวะหรือลักษณะอย่างไรบ้าง กิจกรรมนี้นักศึกษาสามารถบูรณาการ(integrated) ภาษาอังกฤษกับวิชาศิลปะและสามารถฝึกการเขียนภาษาอังกฤษอธิบายลักษณะต่างๆของรูปทรงหรืออวัยวะได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นก็ตรวจให้คะแนนมีหลายกลุ่มวาดภาพได้ดี แต่เขียนประโยคผิดจำนวนมาก เลยโดนตัดคะแนนการเขียนประโยค 555

กิจกรรมวันนี้ตอนแรกเป็นการพับ Origami ของญี่ปุ่น แต่ใช้เทคนิคให้เพื่อนสอนเพื่อนผู้เขียนอสนแกนนำนักศึกษาไว้ก่อนแล้วให้นักศึกษาไปสอนเพื่อน

กิจกรรมต่อมาคือการเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนและกิจกรรมการออกแบบแผนการสอนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาสังคม

นักศึกษาสาธิตการสอนและช่วยกันดูว่าจะปรับปรุงแผนการสอนอย่างไร

กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่เป็นสาขาสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเอาภาพมาให้ดูนะครับ...ความเห็น (8)

ผู้เรียนมีความสุขและสะท้อนมิตรภาพดีๆด้วยนะคะ...

ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่กรุณามาเป็นวิทยากรให้คณะมนุษย์

หนุกหนานกันอีกแล้ว ชื่นชมจ้ะ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น

ได้การทำงานเป็นทีมและการพบกับครูเก่าๆด้วยครับ

ขอบคุณท่านรองเกศินีมากครับ

เสียดายไม่มีโิกาสได้พบกันครับ

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

สนุกมากๆครับ

-สวัสดีครับ

-น้องๆ น่ารักนะครับ 55

-ภาษาอังกฤษสนุก ๆ แบบนี้น่าเรียนนะครับ

-เดินทาง ๆ ๆ วันนี้อยู่นครปฐม...แผนต่อไป...ไปไหนหนอ? อิๆ

ขอบคุณคุณเพชรมาก

ตอนนี้อยู่กาญจนบุรีแล้วจะไปต่อที่ ตรังครับ

555

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี