โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาครูด้วย PLC ประชุมย่อยครั้งที่ 1 โดยครูน้อย น้อย

สวัสดีค่ะ วันนี้โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้มีการประชุมกลุ่มครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาครูด้วย PLC ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยมี ดร.วิไล ชินวงศ์ ผ.อ. ศักดิ์เดช กองสูงเนิน และคณะผู้บริหาร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาครูด้วย PLC โดยเป็นการประชุมย่อยครั้งที่ 1 โดยมีการแบ่งกลุ่ม กัน กลุ่ม ละ 2 - 3 คน และ มีการตั้งชื่อกลุ่ม และเขียนจุดประสงค์ และกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วน ในระหว่างวันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2558 นี้ จะเป็นการ ประชุมครั้งที่ 2 ปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1 และสังเกตุการสอน ครั้งที่ 1 คอยติดตามต่อไปนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)ความเห็น (0)