วันสตรีไทย

วันที่ 4 สิงหาคม 2550 กลุ่มผู้นำสตรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและ กรมทหารราบที่ 2 รอ.จัดงานวันสตรีไทย เนื่องในวันสตรีไทยประจำปี 2558 โดยมี น.ส.จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานจัดงาน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการพัฒนาบุคลิคภาพผู้นำ โดยเชิญ องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม มีนายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กร และนายกิตติพัฒน์ ชัยราช รองเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม และคุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี กรรมการฝ่ายเด็ก สตรี และสถาบันครอบครัว สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับกิจกรรมวันนี้ งานนี้ต้องขอชมเชย คุณน้อย ผู้นำกลุ่มสตรี จังหวัดปราจีน ที่เคยได้รับรางวัลพระราชทาน สตรีไทยดีเด่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)