หลักพาเรโต ทำกิจกรรม 20% ให้ได้ผลลัพธ์ 80%

หลักพาเรโต ทำกิจกรรม 20% ให้ได้ผลลัพธ์ 80%

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

กฏ 20:80 ได้มีการพูดและเขียนหนังสือกันเป็นจำนวนมาก แต่คนที่คิดค้นคนแรกก็คือ นายวิลเฟรโด พาเรโต เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมวิทยา ชาวอิตาเลียน

กฏ 20:80 มีลักษณะดังนี้ ในบรรดางานที่คุณทำ 10 อย่าง จะมีงานที่มีคุณค่าสูงสุดหรือก่อประโยชน์สูงสุด เพียงแค่ 2 อย่าง แต่ให้ผลลัพธ์หรือผลประโยชน์กับคุณถึง 80 %

ตัวอย่างเช่น

  • หากคุณทำงานด้านการขาย คุณลองสังเกตดูว่าจะมีลูกค้าเพียงไม่เกิน 20% แต่เป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างยอดขายให้กับคุณได้ถึง 80 % ของยอดขายทั้งหมด


  • สินค้าในห้างสรรพสินค้า มีจำนวนหลายหมื่นหลายพันชิ้น แต่รายได้จากการขายสินค้ากว่า 80% มาจากสินค้าเพียงแค่ 20% ในทางกลับกันจำนวนสินค้ากว่า 80% ก่อรายได้จากการขายสินค้าเพียงแค่ 20%
  • Computer ที่เราใช้ก็เช่นกัน โปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop , windows, Excel เวลาที่เราใช้เราก็มักจะใช้ฟังก์ชั่นเดิมๆ เครื่องมือเดิมๆ เพียงแค่ 20% แต่ถูกใช้งานถึง 80%
  • การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เราจะสงสัยว่าประเด็นที่สำคัญๆมีไม่เกิน 20 % แต่ต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองกว่า 80 % ของเวลาทั้งหมด ส่วนประเด็นที่ไม่สำคัญ 80 % เราใช้เวลาเพียง 20 %
  • เวลาในการทำงานของเราในแต่ละวันก็เช่นเดียวกัน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง จะมีกิจกรรมที่สำคัญๆเพียงแค่ 20% แต่ได้ผลลัพธ์ถึง 80%

ฉะนั้น เวลาที่จะเริ่มต้นทำงาน จงวางแผนก่อนว่า อะไรคือ “ งานประเภท 20% แต่ได้รับผลลัพธ์ถึง 80% แล้วจงเลือกที่จะทำงานเหล่านั้นก่อน จงสัญญากับตนเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่า คุณจะจัดลำดับโดยเลือกทำงานที่สำคัญที่มีจำนวนน้อยแต่ได้ให้ผลลัพธ์สูง ก่อนเลือกที่จะทำงานที่มีจำนวนมากแต่ได้รับผลลัพธ์ต่ำ ถึงแม้งานเหล่านั้นจะยากเย็นแสนเข็นสักปานใดก็ตาม จงห้ามใจที่จะไม่ทำงานที่ให้ผลลัพธ์น้อย แต่ใช้เวลามาก

แบบฝึกหัด

  • จงเขียนงานทั้งหมดของคุณ แล้วลองพิจารณาว่างานอะไรคือ งานที่มีความสำคัญซึ่งมีเพียง 20 % ของงานทั้งหมด แต่ให้ผลลัพธ์ถึง 80 %

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)