3 เหตุผลที่ต้องเลิกทำหลักสูตรจากตำรา

3 เหตุผลที่ต้องเลิกทำหลักสูตรจากตำรา....

1. ตำราเป็นแค่แนวคิด ทฤษฎี ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าปฏิบัติได้จริง เมื่อนำมาเป็นหลักสูตร จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้เรียนสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริง


2. ตำราเป็นที่รวบรวมทฤษฎี แนวคิด มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และตำราแต่ละเล่มก็ให้แนวคิดต่างกัน ฉนั้นการเอาตำราเป็นแนวทางในการทำหลักสูตร จึงเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะเอาในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน ยังไม่ได้ข้อสรุป ไปสอนต่อ


3. ตำราที่นิยมใช้ในประเทศไทย ในการนำมาพัฒนาหลักสูตร มักเป็นเนื้อหาที่คัดลอก ดัดแปลงมาจากตะวันตก ซึ่งมีวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมต่างจากประเทศไทย เมื่อเอามาสอนในประเทศไทยจึงอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาวะสังคมในประเทศไทย

แนวทางใหม่ในการพัฒนาหลักสูตรด้วย สมรรถนะ ดูรายละเอียดที่ www.CBTthailand.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกอบรมแบบสมรรถนะความเห็น (0)