​วันนี้ วันดี (กาพย์กลอนฉบัง ๑๖)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@ วันนี้ วันดี มีค่า..........................เริ่มแต่ ลืมตา...............ตื่นฟื้น คืนมา อีกวัน

ขอบพระคุณ องค์พระ โดยพลัน.......โปรดชีพ สุขสันต์..........กายจิต จึงมั่น มอบถวาย

เมตตา ปกป้อง ผองชน..................ดี,ชั่ว รวย,จน.............ปลอบปลุก ทุกข์ร้อน ผ่อนคลาย

ไป่ปล่อย ละรู้ ดูดาย......................ใครจัก ฉิบหาย..............เพียงกู อยู่รอด ปลอดพอ


@ ทุกวัน อรุณรุ่ง เริ่มเช้า..............ประจักษ์แจ้ง ปลุกเร้า......เตือนใจ ใฝ่เฝ้า พระภูมี

บ่บ่น ก่นทุกข์ ฤ ยินดี...................เฉกเช่น ดวงรวี…………….มอบพลี มิต้อง ร้องขอ

ผลาญเผา ตัวตน ดลพลัง.............ส่งมอบ มนต์ขลัง….…..….มิยั้ง กังขา รีรอ

สาดแสง แรงร้อน มิท้อ...............ใช่ใคร งอนง้อ……….….....ก็เปล่า สอพลอ ล่อลวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนเขียนกลอนกานท์ความเห็น (0)