:: การจัดการความรู้ในสถานศึกษา130::


“จบปริญญาตรีเป็นเศรษฐียาก”

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ:จังหวัดตราด

เริ่มแล้วครับ สำหรับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราด โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดตราด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร นายธันยาหาญพล ประธานกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดตราด นางสาวศรีวิการ์เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษาสสค. และผู้แทนผู้ประสบความสำเร็จด้านการประกอบอาชีพของจังหวัดตราด ๒ ท่าน ได้แก่ นายสุรศักดิ์อิงประสาร เจ้าของบริษัทเพชรสยามศิลาตราด นายถวิลอนันต์ เจ้าของ Hardware House ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้ว ผช.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.รัตนาแสงบัวเผื่อน ผอ.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ สนก. สพฐ. และนางสาวธันว์ธิดาวงศ์ประสงค์ นักวิชาการสสค. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดตราด ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนต่างๆ ภาคประชาคม และสื่อสารมวลชน ร่วม ๑๕๐ คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตราษตระการคุณ

ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ให้สโลแกนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำหรือการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพว่า “จบปริญญาตรีเป็นเศรษฐียาก”ท่านได้ให้ข้อคิดว่าทำอย่างไรจึงจะสอนให้เด็กรู้จักเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่เด็ก สอนให้เด็กรู้จักคิดเพื่อเตรียมคนให้เข้าสู่การทำงานตั้งแต่เด็ก วิจัยให้เป็น คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ให้แง่คิดว่ารู้อะไรก็ให้รู้ให้กระจ่างจะเกิดผล รวมทั้งชื่นชมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม “เขาน้อยโมเดล” ที่สอนให้เด็กรู้จักการประกอบอาชีพ จนกลายเป็นนักธุรกิจตัวน้อย เด็กไม่กลัวปัญหา รู้จักการแก้ปัญหาจนสามารถค้าขายออนไลน์ได้

คุณธันยาหาญพล ประธานกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดตราด ได้ให้ทัศนะว่าเด็กนักเรียนในยุดปัจจุบันต้องสอนให้เด็กเป็นคนดีก่อนคนเก่ง มีความชื่อสัตย์ ครูต้องเป็นที่รักของศิษย์ วิธีการเรียนรู้ต้องเปลี่ยน มองทุกอย่างให้เป็นด้านบวก แล้วงานทุกอย่างก็จะสำเร็จ และมองว่าเราเป็นเจ้าของโลกใบนี้ จึงควรรัก หวงแหนไม่ทำลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณศรีวิการ์เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษาสสค. มองว่าบทบาทของครูในปัจจุบันต้องเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการสอนมากยิ่งขึ้นเป็นครู Facilitator ต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เรียนรู้กันเป็นทีม/กลุ่มมากยิ่งขึ้น นักเรียนควรต้องเรียนรู้เพื่อรู้จักจังหวัดตนเองมาก กรรมการสถานศึกษาต้องเป็นเจ้าของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนต้องประสานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านมุมมองของผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นชาวตราด ทั้ง ๒ท่าน ได้ให้ทัศนะมุมมองด้านการประกอบอาชีพไว้อย่างน่าสนใจ

คุณถวิลอนันต์ เจ้าของ Hardware House กล่าวว่าอยากให้นักเรียนเป็นนักคิด เพราะคนที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องรู้จักคิด กล้าคิดที่แตกต่าง เรียนให้รู้จริง ทำอะไรให้เป็นเรื่องการเรียนรู้ทั้งหมด อยากให้เรียนสายอาชีพมากขึ้น รักการทำงานอย่ากลัวการทำงานหนัก ทำงานให้เป็นเรื่องสนุก ขาดทุนคือกำไร ตามหลักทรงงานของในหลวงท่าน

นายสุรศักดิ์อิงประสาร เจ้าของบริษัทเพชรสยามศิลาตราด กล่าวว่าคนรุ่นใหม่ควรคิดไกล คิดให้กว้าง ต้องเอาชนะใจตนเอง/สิ่งแวดล้อมให้ได้ การประกอบอาชีพต้องมีความชื่อสัตย์เป็นหลัก ทำอะไรที่เราสามารถกำหนดราคาได้ เมื่อมีแล้วต้องรู้จักแบ่งปัน คืนกำไรสู่สังคม

ทั้งนี้บรรยากาศของการประชุมสัมมนา สร้างความตระหนักและตื่นตัวแก่ผู้เข้าร่วมเวทีเป็น อย่างมาก ผู้ร่วมประชุมสัมมนาบางท่านกล่าวว่าเป็นความโชคดีที่ผู้ใหญ่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาเล่นเอง และเป็นกำไรที่ได้มีโอกาสมารับฟังประสบการณ์ที่ล้ำค่าจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางด้านอาชีพ ทำให้ลืมความหิว เพราะเวทีเลิกประมาณ ๑๓.๓๐ น.


นี่เป็นการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ภายใต้การนำอย่างเข้มแข็งของท่านผอ.วรวิทย์ พรหมคช และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดตราด

หมายเลขบันทึก: 593063เขียนเมื่อ 2 สิงหาคม 2015 22:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กันยายน 2017 06:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี