(บันทึก)...Ausstellung..= Exhibition room..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ห้องแสดง..

ชีวิต..คือ..การต่อสู้..ที่ไม่จบสิ้น..อายุขัย..แห่งกาลแล..เวลา..

ห้องแสดง..ในแกลลอลี่ชีวิต..วันนี้...

ทางสายกลาง..คือ..วิถี แห่ง พุทธ...รู้ตื่น..รู้ เบิกบาน..มีปัญญา..ด้วยศีลและสมาธิ..อันนำพาไปสู่ความสงบสุข..อันนิรันดร์...ด้วยจิต..ที่ประภัสสร..อ่อนน้อมแลถ่อมตน....

พุทธัง สะระนัง คัตฉามิ

ธัมมัง สะระนัง คัตฉามิ

สังฆัง สาระนัง คัตฉามิ..

ขอความสุขสงบจงมีแห่งใจเกิด..ทุกรูปทุกนาม เทอญ..ณ..แห่งนี้..คือ...ที่พักใจ...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ฆ้อน & ชีวิต ..แต่จบลงด้วย ...

พุทธัง สะระนัง คัตฉามิ

ธัมมัง สะระนัง คัตฉามิ

สังฆัง สาระนัง คัตฉามิ..

555

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณ..หมอเปิ้ล.. บนสวรรค์สมัยใหม่..ศิวะลึงค์รูปเหลี่ยม..อาดัมและ อีวา..ที่ผิดร่างไปเธอผอมบางมีหัวเป็นไข่ ..เจ้าอาดัม มีแต่ อำนาจบาดใหญ่..มีหัวเป็นฆ้อน..55555..สวรรค์ชั้นพรหม..จึงเป็นเฉกเช่นทุกวันนี้...สังคะชั้นพรหม..จึงเป็น..กรุงเทพ..เน่าเหม็นอยู่..ในแกลลอลี่ชีวิต..วันนี้..55555..คุณหมอสบายนะเจ้าคะทั้งสองท่าน..อยากไปปั่นจักรยาน ด้วยจังค่ะ...

เขียนเมื่อ 

มีดอกไม้มามอบให้..แด่ผู้..เข้าใจ..และเอาใจใส่..ธรรมชาติ รอบๆตัวเรา..ทุกๆท่าน..เจ้าค่ะ..