R2R Forum 8 Transformation "คุณอำนวยจะใช้ประโยชน์อะไรจาก สปสช."

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มุมมองและความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ สปสช.กับประโยชน์ของ R2R ต่อสุขภาพคนไทยและตัวอย่างที่พบ

"เราจะใช้ประโยชน์อะไรจาก สปสช. เป็นคำถามที่เกิดขึ้นขณะที่ข้าพเจ้านั่งฟังเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้อง Sapphire 206"

อ.วีระวัฒน์ (ส่วนกลาง) ประทับใจเรื่อง R2R ที่ช่างในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเล่าเรื่องงาน R2R ที่ช่วยโรงพยาบาลประหยัดงบประมาณ

ส่งเสริมให้เกิดการทำ R2R

ทำบทบาทคุณอำนวยเพื่อสนับสนุนให้คนทำงานประจำได้ทำ R2R มากที่สุด

เข้าถึงหลักประกันสุขภาพและผู้คนไม่ล้มเหลวจากการเจ็บป่วย

สปสช. ทำหน้าที่สนับสนุนและผลักดันและสนับสนุนงบประมาณ

ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการทำผลงานวิชาการ

Practice to Evidence Base การเรียนรู้จากการปฏิบัติ

และในการทำอะไรต้องมี evidence base

อาจารย์วิทยากรจาก สปสช เขต 4 กับเขต 8

เขต 4 (อ.เป้า-พนิต)ใช้ R2R เป็นเครื่องมือนำในการขับเคลื่อน

คุณเป้า ยุคเริ่มต้นไม่ลงลึกใน method ที่ลึกอยากให้ R2R เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตการทำงาน

มีเวทีเปิดกว้างให้คนทำงานประจำได้มานำเสนอผลงาน

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เขต4 ทำงานร่วมกันกับ คณะแพทย์ มศว.

สปสช.ทำหน้าที่เป็นคุณเอื้อ เปิดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ชัดเจน ขับเคลื่อนต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการถอดบทเรียน

เขต 8 อ.นพ.ปรีดา ; กระบวนการพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญหาในการทำงานน้อยที่สุด ทรัพยากรเท่าเดิมแต่ได้งานมากขึ้น บทบาท สปสช ต้องรีบเข้าไปสนับสนุนและให้กำลังใจ เขต8 มี Node ที่เข้มแข็ง บทบาท สปสช สนับสนุนในเชิงงบประมาณเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน เน้นการสร้างกระบวนการ สร้างคุณอำนวย. ใน สปสช เขต8 เองก็ผลักดันให้คนทำงาน ทำ R2R

ใน สปสช เองมีการทำQCC มาจากปัญหาหน้างาน. ปัจจุบันนำ R2R มาใช้เป็นเครื่องมือ

ถ้านำ R2R มาผูกไว้กับการพิจารณาผลงานจะทำให้คนทำงานรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก

ห้องนี้คุณอำนวยและผู้บริหารในองค์กรน่ามาฟัง

และตั้งคำถามในตนเองว่า "เราจะใช้ประโยชน์อะไรจาก สปสช"

ขณะที่ข้าพเจ้านั่งฟังแล้วเกิดไอเดียมากมายหลายเรื่องในการเชื่อมงานกับ สปสช.กับ R2R

ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นเรื่องที่น่านำมาศึกษาสามารถนำมาเป็นฐานในการทำ R2R

พัฒนาแล้วยากกว่าเดิม หรือพัฒนาให้ง่ายกว่าเดิม

เขต8 เกิดผลงานเกิดขึ้นเยอะมาก มาจากเขต 8 มีจำนวน 200 เรื่อง

จาก 200 เรื่องสะท้อนว่ามีการเกิดการทำเกิดขึ้น ซึ่งคุณภาพที่แตกต่างกันไป

และมีได้รับรางวัล เครดิตของเครือข่าย มีกระบวนการอยู่หลายครั้ง

มีการเคลื่อนไหวในเครือข่าย มีระบบคิดที่ชัดเจน ความอินในการทำ R2R

...

Note Idea:

เราจะใช้ประโยชน์อะไรจาก สปสช กับการทำ R2R

ทีมของเขตน่าคิดน่าทำเรื่อง cost จากการทำ R2R

ทำอย่างไรให้ R2R ออกไปนอกแวดวงสุขภาพ (อ.นพ.วีรวัฒน์-สปสช)

บทสรุป อ.เอก บทบาท สปสช กับงาน R2R

4 ช เชื่อม เชียร์ ชง ชู

เปิดเวทีเชื่อมโยงคนทำงานได้มาเจอกัน

เชียร์ให้คนทำความดี

ชง สนับสนุนให้ทำ

ชู เปิดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีการถอดบทเรียน นำความรู้มาใช้ เปิดเวที COP

ปิ๊งแว้ป....!!!

และข้าพเจ้ามองเห็นโอกาสไปชวนคนทำงานที่ต้องสัมพันธ์กับ สปสช GAP ที่เกิดจากการทำงาน ทำไมเราจึงไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้วนต่อการส่งต่อ สปสช ซึ่งเป็น. Gap ที่น่านำไปสู่การค้นหาปัญหาและคำถามการวิจัย จากนั้นเราสามารถนำ R2R มาเป็นเครื่องมือพัฒนาเพื่อปิดหรือลด Gap นั้น และผลลัพธ์สุดท้ายเราจะสามารถมีข้อมูลส่งต่อ สปสช ได้

แต่ไม่ใช่การนำเงินจาก สปสช มาเป็นทุนวิจัยเพราะผิดต่อวัตถุประสงค์การใช้เงินตาม สตง.

แต่เราใช้ R2R มาพัฒนางานประจำเพื่อให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (KPI) และส่งต่อข้อมูลให้ สปสช เพื่อที่จะได้มาซึ่งงบประมาณมาพัฒนางานประจำเราต่อไปได้

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)