แบบทดสอบหลังเรียนวิชาภาษาไทย๑(ชุดที่๒)


แบบทดสอบหลังเรียนวิชาภาษาไทย๑(ชุดที่๒)


๒๕. มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามีกี่มาตรา
ก. ๓ มาตรา ข. ๔ มาตรา

ค. ๕ มาตรา ง. ๖ มาตรา

๓๑. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนิราศ

ก. นิยมแต่งเพื่อการพรรณนาการเดินทาง

ข. คร่ำครวญถึงพ่อแม่ที่ต้องเดินทางจากมา

ค. ใช้เห่กล่อมเจ้านายเพื่อให้ข้อคิด คติเตือนใจ

ง. มีจุดมุ่งหมายในการยอพระเกียรติของกษัตริย์

๒๖. ข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่ กก

ก. เมฆ ข. บุปผา

ค. ยีราฟ ง. บุญคุณ

๓๒. นิราศภูเขาทองแต่งในสมัยใด

ก. รัชกาลที่ ๑ ข. รัชกาลที่ ๒

ค. รัชกาลที่ ๓ ง. รัชกาลที่ ๔

๒๗. ข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่ กบ

ก. กล้าหาญ ข. สัมผัส

ค. บุปผา ง. ประมาณ

๓๓. คำประพันธ์ในข้อใดมีมาตราตัวสะกดแม่ กบ มากที่สุด

ก. ประกอบชอบเป็นผิด กลับจริตผิดโบราณ

สามัญอันธพาล ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม
ข. ขึ้น กบ จบแม่ กด พระดาบสบูชากูณฑ์

ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สัตถาวร

ค. ระงับหลับเนตรนิ่ง เอนองค์พิงอิงสิงขร

เหมือนกับหลับสนิทนอน สังวรศีลอภิญญาณ

ง. ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไท ฟังธรรมน้ำใจ

เลื่อมใสศรัทธากล้าหาญ

๒๘. ข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่ กด

ก. เมตตา

ข. สำคัญ

ค. นาค

ง. กาฬ

๒๙. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

ก. ชีวิต

ข. จารีด

ค. โลหิต

ง. บาดแผล

๓๔. ข้อใดสะกดผิด

ก. สรรเสริญ

ข. พิกล

ค. รูปภาพ

ง. สำผัด

๓๐. ข้อใดสะกดผิด

ก. เอกสาน

ข. ปลอบโยน

ค. วัลลภ

ง. อากาศ


๓๕. “ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตลิงปลิงปริงประยงค์ คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง” จากคำประพันธ์มีพืชกี่ชนิด

ก. ๘ ชนิด ข. ๙ ชนิด

ค. ๑๐ ชนิด ง. ๑๑ ชนิด

๓๖. สุนทรภู่แต่งกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาขึ้นด้วยจุดประสงค์ใด

ก. เพื่อเล่านิทานให้เด็กฟัง

ข. เพื่อสอนให้เด็กเป็นคนดี

ค. เพื่อชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษ

ง. เพื่อใช้เป็นหนังสือสำหรับเด็กหัดอ่านเขียน

๓๙. เนื้อหากาพย์เรื่องพระไชยสุริยาเริ่มต้นด้วยข้อใด

ก. บทไหว้ครู

ข. จุดมุ่งหมายในการแต่ง

ค. บทสรรเสริญพระรัตนตรัย

ง. ดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

๓๗. "โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา

ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอาย”
หากใครดื่มน้ำนรกที่สุนทรภู่กล่าวถึงจะทำผิดศีลข้อไหน

ก. ศีลข้อ ๒ ข. ศีลข้อ ๓

ค. ศีลข้อ ๔ ง. ศีลข้อ ๕

๔๐. เหตุใดสุนทรภู่จึงเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. เพื่อท่องเที่ยวคลายอารมณ์
ข. เพื่อจำพรรษาวัดภูเขาทอง

ค. เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท

ง. เพื่อนมัสการการเจดีย์ภูเขาทอง

๓๘. สุนทรภู่ไม่ได้เดินทางไปที่ใด

ก. เกาะเกร็ด ข. บางพลู

ค. วัดพระแก้ว ง. บางธรณี

ตอนที่ ๒

๑. จงบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา(ตอบ ๔ ข้อ)

๒. เติมคำในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (ข้อที่ ๒.๑ – ๒.๖)

๒.๑ เธอมา....................หัวเมือง ๒.๒ พ่อให้รางวัล.........................ฉัน

๒.๓ แม่ทำอาหาร...............พ่ออ่านหนังสือ ๒.๔ เขาสอบตก....................ไม่อ่านหนังสือ

๒.๕นารีสนใจคณิตศาสตร์.....................วิทยาศาสตร์ ๒.๖โต๊ะ...............เก้าอี้พังหมดแล้ว

๓. จงบอกลักษณะนามของสิ่งเหล่านี้

๓.๑ กระดาษ ลักษณะนามคือ................... ๓.๒ บ้าน ลักษณะนามคือ.................................

๓.๓ โต๊ะ ลักษณะนามคือ.....................

๔. คำว่า ผม ดิฉัน เรา เป็นบุรุษสรรพนามที่ .......

๕. คำว่า เธอ ท่าน เป็นบุรุษสรรพนามที่ ..............

๖ เด็กคนนั้นนั่งดูนก คำว่า ดู ทำหน้าที่อะไรในประโยค ..............................

หมายเลขบันทึก: 592777เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 22:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กรกฎาคม 2015 15:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี