จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบภาคเรียนที่ 1/2558

แบบทดสอบปลายภาค... แบบทดสอบซ่อม

8-10 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งบุคลากรจากทุก กศน.อำเภอร่วมกัน คัดเลือกและ จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือก และแบบทดสอบซ่อมรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1/2558 ที่ออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้มีคณะทำงานจาก กศน.อำเภอเสนา 9 คนค่ะ เก็บภาพเล็กน้อยจากทำงานบ้างผ่อนคลายบ้างมาฝากนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)