พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด BBL

wihok
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

BBL(Brain-based Learning)การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสมอง โรงเรียนได้จัดทำขึ้นสำหรับปรับใช้ได้กับเด็กทุกๆวัย

ฝึกสมาธิ ฝึกกล้ามเนื้อ


ออกกำลังกายยามแดดร่มลมตก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)