บุคลากรทรงคุณค่า..พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ..พอเพียง

สิ่งเหล่านี้..ภาพกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์การเรียนการสอน ที่เป็นนวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ ..เพราะได้ผู้นำครู..ที่ทรงคุณค่า..ครูนิรุต ดวงสูงเนิน..ครู คศ.1 ปริญญาตรีด้านการเกษตรกรรม ปริญญาโทบริหารการศึกษา ช่วยนำพาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ..พอเพียง..และจะเป็นได้ตลอดไป

โรงเรียนขนาดเล็ก..ที่จะมีแหล่งเรียนรู้..ครบครัน..ในมิติหรือมุมมองที่ไม่ห่างไกลจากวิถีชุมชน..ผมคิดว่าหายาก..ในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้นโยบายของการศึกษาไทย ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา..ความจำกัดของบุคลากรและงบประมาณ..ทำอะไรไม่ได้มาก ทำดีก็เสมอตัว..สิ่งที่น่ากลัวมากก็คือ..มีหลายโรงเรียนกำลังจะไปไม่รอด..ในแง่ของผลสัมฤทธิ์และจำนวนนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองผือ..มีทุกอย่าง..ที่เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ยกเว้นครุภัณฑ์ ไอซีที..เรามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้..มีครูที่ใส่ใจในงาน ทำให้การบริหารจัดการ..นำไปสู่คุณภาพผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

จากนักเรียน ๖๗ คน..ขึ้นสู่..๗๕ คน..เป็นผลพวงจาก..ความรักและศรัทธา..ของผู้ปกครอง..ที่มีต่อบุคลากรของโรงเรียน ผมนึกขอบตุณที่นับวันชุมชน..ผู้ปกครอง กำลังส่งแรงใจแรงกายมาช่วยเกื้อหนุนกิจการของโรงเรียน ที่กำลังก้าวหน้า ..เติบโต.แข็งแกร่ง..มั่นคงและยั่งยืน

ที่สำคัญ..ไร้ขีดจำกัด..ก้าวข้ามผ่านอุปสรรค...ปัญหา..มาได้โดยตลอด ผลงานแต่ละชิ้น..มีความต่อเนื่อง ที่ล้วนเป็น กิจกรรมที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..มาใช้อย่างเห็นผล นักเรียนทุกคน..เข้าใจ..เข้าถึง..และร่วมพัฒนา..ผ่านกระบวนการภาคปฏิบัติ มากกว่าท่องจำภาคทฤษฎี

จึงเข้าถึงสามห่วงสองเงื่อนไขได้อย่างที่ควรจะเป็น..ตามศักยภาพและสมวัย ทักษะชีวิตที่นักเรียนหล่อหลอมจากแหล่งเรียนรู้ทุกเมื่อเชื่อวัน ใกล้ตาและใกล้ตัว จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ที่นักเรียนเรียนจากสิ่งที่ทำ เป็นผู้นำตนเอง..ที่ช่วยฝึกความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และสู้งาน

ครู..นักเรียน..ชุมชนผู้ปกครอง..สัมผัสแล้ว..และชื่นชมในทุกพื้นที่ของโรงเรียน สิ่งแวดล้อมที่จัดวางแปลงเกษตรที่เป็นระบบ บ่อปลาที่หลากหลาย..เล้าไก่สารพัดประโยชน์ และโรงเรือนเห็ดนางฟ้าที่ลงตัว ส่วนเศษอาหารจากโรงครัว ก็ลงสู่โอ่งแก๊สชีวภาพด้วยน้ำมือของนักเรียน เช่นเดียวกับสวนสมุนไพร ที่สดใสสวยงาม เหมือนแปลงนาโยนในยามนี้..ที่ให้ความรู้และความสุขควบคู่กัน

ครับ..สิ่งเหล่านี้..ภาพกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์การเรียนการสอน ที่เป็นนวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ ..เพราะได้ผู้นำครู..ที่ทรงคุณค่า..ครูนิรุต ดวงสูงเนิน..ครู คศ.1 ปริญญาตรีด้านการเกษตรกรรม ปริญญาโทบริหารการศึกษา ช่วยนำพาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ..พอเพียง..และจะเป็นได้ตลอดไป

ครูนิรุค..ได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนาสู่ครอบครัวที่ จ.บุรีรัมย์ กลับสู่อ้อมกอดของบ้านเกิดเมืองนอน หลังจากที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่เลาขวัญ อีสานภาคกลางได้สามปีเศษ สัปดาห์หน้า..ครูนิรุต..จะเดินทางแล้ว..แต่ผมไม่รู้สึกคิดหนัก..เพราะครูนิรุตสร้างหลักปักฐานงานเกษตรอินทรีย์ ให้โรงเรียน..อย่างครบวงจร..สะท้อนให้เห็นขั้นตอนสานต่อได้ไม่ยาก เพียงแค่..คิดว่าตอ่ไปนี้..จะไม่มีการคิดงานเพิ่ม เพราะเท่าที่มีอยู่..พอเพียงและงดงามยิ่ง

ขออาราธนา..คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์..จงดลบันดาลให้..ครูดีในดวงใจ..บุคลกรที่ทรงคุณค่า..นิรุต ดวงสูงเนิน..ที่เป็นครูคนหนึ่งที่สั่งสมความดี มีเนื่อนาบุญติดตัวตามตนไป..และจงส่งผลให้ใช้ชีวิตครูที่บ้านเกิด..อย่างมีความสุข พัฒนาตนเองและครอบครัว..ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป..ขอบคุณที่ทิ้งความดีงามไว้..ให้จดจำให้ทำเป็นแบบอย่างได้..ไม่รู้ลืม

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนพัฒนาไปมากเลยครับ

น้องครูนิรุตจะย้ายแล้วหรือครับ

เสียดายจังเลย

เขียนเมื่อ 

เสียดายไม่มีรูปคุณครูนิรุต ดวงสูงเนิน ให้พวกเราได้ชื่นชมด้วยนะคะ เห็นภาพผลงานแล้วอยากเห็นหน้าตาด้วยค่ะ เยี่ยมจริงๆ

เขียนเมื่อ 

วันที่ ๘ สิงหา คุณมะเดื่อจะมาบ้านหนองผือ

ก็คงไม่ได้พบน้องครูนิรุตสินะ เสียดาย ๆๆๆๆ

แต่ก็ยินดีที่น้องจะได้กลับไปสร้างงานที่มีคุณต่า

สร้างอนาคตของเด็กไทย ที่บ้านเกิดของตนเอง

ขอให้โชคดีมีชัยในโรงเรียนใหม่นะจ๊ะน้องครูรุจน์