..... ดื่มด่ำธรรมชาติ .....

ชนบทสดใสไร้สิ่งแฝง ...............ธรรมชาติแต่งเติมฝันอันสวยหรู

.. รุ่งอรุณขุนเขาลำเนาไพร

ยินเสียงไก่ป่าขันกระชั้นแจ้ว

สุริยันผันผ่านโผล่พ้นแนว

เทือกทิวแถวเขียวขจีดูดีจริง


..กระดึงวัวรัวก้องท่องทางเกวียน

ทุ่งโล่งเตียนระบัดหญ้าน่าดูยิ่ง

ฝูงโคเลี้ยงเลี่ยงกระจายหลายตัวชิง

ลิ่วรี่ดิ่งเล็มยอดตลอดทาง


.. ลมแผ่วพริ้วทิวไผ่ไหวเอนลู่

กาเหว่ากู่กังวานผ่านทุ่งกว้าง

กระยางขาวพราวตากลางนาร้าง

ไม่ไกลห่างกระปูดดงส่งเสียงไกล


.. เหลืองอร่ามงามตาฝ่าหมอกขาว

จีวรพราวดั่งทองมองเลื่อมใส

บิณฑบาตรมาดสวยสะพระวินัย

ความสุขใจให้บังเกิดบรรเจิดพรู


.. ชนบทสดใสไร้สิ่งแฝง

ธรรมชาติแต่งเติมฝันอันสวยหรู

หาได้ยากจากเมืองใหญ่ใคร่ชมดู

สัมผัสสู่ชีวิตจริงไร้สิ่งลวง


.. หนีชีวิตที่ขีดแบ่งแสงสีเสียง

ฟังสำเนียงเพียงเพรียกเรียกคล้ายสรวง

สุขประสบสงบนิ่งสิ่งทั้งปวง

ทุกข์ในทรวงหน่วงหนักจักหายไป


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)