"ใต้สะพานพุทธ มีอะไร"

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ใต้สะพานพุทธ มีอะไร" เด็กเขาถาม

ดีที่ยาม ยังเยาว์ เนาใกล้หนา

พอยามเย็น แดดร่ม รวมพลมา

ทายปัญหา ริมน้ำ ช่ำชื่นใจ


ขอผองเพื่อน มิแชเชือน แต่งตอบหน่อย

ร้อยเรียงถ้อย แนวสนุก คลุกวัยใส

กุศโลบาย เรียนร่ำ ร้อยกรองไป

เมื่อถึงวัย ก็ชินชอบ ตอบโคลงกลอน


คลุก ประชิดติดพันเข้าไป เช่น เข้าคลุกวงใน
กุศโลบาย (กุสะ- กุดสะ-) น. อุบายอันแยบคาย. (ส. กุศล + อุปาย).

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน


* คำตอบให้หลากหลายได้ ตามจินตนาการแบบเด็ก ๆ นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

... หญ้าปากคอกบอกให้ดูอยู่ที่พุทธ

จะเป็นจุดคำตอบที่มอบให้

สระ"อุ" ประจุไว้ข้างใต้ไง

อย่าเฉไฉตอบว่าน้ำซ้ำรอยเดิม

วันปีย์

เขียนเมื่อ 

... สระอุ เรือราย สายน้ำ
สามคำ ยอดนิยม มากหลาย
ฟังเด็ก ตอบดู ตูอาย
"ผักตบ" เรียงราย รกจัง

... หนูน้อย หยิบยก "อากาศ"
สามารถ น่าชม สมหวัง
ใครว่า เด็กเรา "เยาว์","ชัง"
อคติ บดบัง หรือไร

toshare