..... อาจารย์ใหญ่ .....

สร้างผลบุญหนุนสั่งครั้งสุดท้าย ..........มอบร่างกายที่ตายให้ใช้ศึกษา

.. ชีพวางวายกายสิ้นเป็นดินเถ้า

ชีวิตเราก็สุดหยุดแค่นี้

หลงเหลือไว้ให้เห็นเช่นชั่วดี

ไร้คนลี้หลีกหลบพบแน่นา


.. สร้างผลบุญหนุนสั่งครั้งสุดท้าย

มอบร่างกายที่ตายให้ใช้ศึกษา

ตำราเรียนเพียรรู้คู่กันมา

ยากนักหนาหาของจริงสิ่งจำเป็น


.. มวลหมู่หมอที่ขอจบนบปริญญา

ก็ได้หาความรู้สู่ตาเห็น

ผ่าตัดแยกแหวกเจาะเลาะเส้นเอ็น

ตัวอย่างเช่นหัวใจตับไตดู


.. อาจารย์ใหญ่ในที่นี้มีความหมาย

จะขอร่ายเรียงคิดพินิจสู่

เป็นศพดองของเหล่าท่านผ่านเยี่ยงครู

เรียนแพทย์รู้ปฏิบัติจัดของจริง


.. ซากเมื่อวายตายแล้วก็แผ้วเผา

หรือฝังเอาตามธรรมเนียมเตรียมทุกสิ่ง

ไร้ประโยชน์โทษไม่แต่คล้ายทิ้ง

จะดียิ่งหากลิขิตอุทิศกาย


.. ประโยชน์มากหลากด้วยช่วยเพื่อนมนุษย์

สุดวิสุทธิ์ดุจครูผู้สืบสาย

ได้สอนศิษย์ไม่ผิดหวังหลังความตาย

บุญมากหลายหลั่งพรูสู่ดาวดึงส์


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)