ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ:รายงานโครงการเรียนร่วมอาชีวศึกษากับกศน.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการ กศน. ให้เข้าประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอเรื่องการดำเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่าง กศน.และ สกอ.สาระสำคัญดังแผนที่ความคิดต่อไปนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)