๖๗๐. HR กับการปฏิบัติ...


HR กับการปฏิบัติ...

การทำงานด้าน HR...เมื่อสมัยเกือบ ๓๐ ปีที่แล้ว

จะเป็นงานลักษณะของงานประจำ งานธุรการมากกว่า

เพราะกฎหมายมาจากส่วนกลางของภาครัฐ...ออกมาบังคับใช้

ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ถือปฏิบัติ...

ปัจจุบัน เกิดการกระจายอำนาจมาที่ส่วนราชการ...

จึงเป็นสาเหตุของการเริ่ม คิด วิเคราะห์ ออกกฎ ข้อบังคับ

โดยให้ส่วนราชการมีอำนาจในการดำเนินการ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา

งานประจำยังคงดำเนินการอยู่...แต่งานพัฒนาในด้านกฎ ระเบียบ

ยังคงต้องดำเนินการออกมาใช้บังคับเช่นกัน...เรื่องบางเรื่องต้อง

อาศัยกฎหมายจากส่วนกลาง โดย ก.พ.อ. เป็นตัวกำหนด

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งต้องมาดำเนินการออกข้อบังคับ

ประกาศ เองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน...และใช้กับ

บุคลากรของแต่ละมหาวิทยาลัย...ซึ่งแต่ละส่วนราชการต้องมา

ดำเนินการคิดและจัดทำข้อบังคับ ประกาศด้วยตนเอง...

การดำเนินการด้าน HR แบบใหม่ ต้องเป็นไปด้วย "หลักธรรม"

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ...หากไม่ยึดถือและนำมาปฏิบัติแล้ว...

จะทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานขึ้นมากมาย...โดยเฉพาะ

งานด้านบุคคล...การขึ้นศาลปกครอง เริ่มมีมากมาย...หากเปรียบเทียบ

กับสมัยก่อนนั้น ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ อาจเนื่องมาจากศาลปกครอง

เพิ่งจะเกิดมาในภายหลังก็เป็นได้...ปัญหาต่าง ๆ เกิดจากการไม่เป็นธรรม

การให้ยึดหลักธรรมในการดำเนินการ...เอาประโยชน์ส่วนตน ต่อพวกพ้อง

มากเกินไป จึงเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ขึ้นได้...

ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน HR ต้องระมัดระวังให้มาก ๆ ไม่ควรทิ้งหลักธรรม

ในการปฏิบัติงาน...หากขาดการใช้หลักธรรมเมื่อใด...จะกลายเป็นเรื่อง

เกิดขึ้นทันที...HR ต้องใช้เหตุและผลในการอธิบาย...การสื่อสาร...

การเข้าใจอย่างแท้จริงในเนื้องานที่ได้ปฏิบัติ...การเมตตา...

อุเบกขา...การไม่เลือกปฏิบัติ...การไม่อคติ...ฯลฯ

การรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง...การใช้หลักธรรมะมาช่วยให้

การปฏิบัติงานแล้วเสร็จได้...นี่คือ การทำงานด้าน HR ในยุค ๒๐๑๕ นี้...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘หมายเลขบันทึก: 592418เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2015 13:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กรกฎาคม 2015 13:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี