พื้นที่ผู้รับพบผู้ให้


บทความ Democratising Medicine : The crowd will see you now นำผมไปรู้จัก https://www.crowdmed.com ที่ใช้เทคโนโลยี crowdsourcing ช่วยคนที่เป็นโรคหรือมีปัญหาสุขภาพ ที่ไปหากี่หมอๆ ก็ไม่ได้ผล ให้ได้รับคำแนะนำจาก crowd ใน cyberspace ที่ผมเรียกว่า “พื้นที่ผู้รับพบผู้ให้”

เหมาะสำหรับคนเป็นโรคที่พบไม่บ่อย คนไม่ค่อยรู้จัก ตัวอย่างในบทความ “ผู้รับ” บางคน เป็นหมอด้วยซ้ำ


วิจารณ์ พานิช

๑ มิ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)