๑๘๖. ร้อนแล้งปี ๒๕๕๘


................................................................................................................................


ชุดภาพ : ภาวะร้อนแล้งต่อเนื่องปี ๒๕๕๘
เรื่องราว : ภาวะร้อนแล้งปีนี้ หนักและกินเวลาต่อเนื่องหลายเดือน ร้อนแล้งจนชาวนาและเกษตรกร
ต้องหยุดการทำนาไร่รอบสอง สระน้ำในบ้านแห้ง
Theme : ชีวิตสมดุล สุขภาวะนิเวศในบ้านและชุมชน
ถ่ายภาพ ถ่ายทอด : วิรัตน์ คำศรีจันทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะและสื่อเพื่อการพัฒนาความเห็น (3)

แล้งสุดๆ เลยค่ะ แต่ทางใต้ฝนตกแทบทุกวันค่ะ มาจนถึงวันนี้ประเทศไทยยังแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่ได้นะคะ เศร้าจัง

สุดๆเลย ตอนนี้ทำท่าจะเข้าหน้าฝนบ้างแล้วครับอาจารย์ เตรียมทำนากันละ

ฝีมือของอาจารย์ล้วน ๆ เลย

อดทึ่งไม่ได้ครับ

..

สระลูกนี้...ลุงของคนใกล้ตัวเค้าขุดด้วยมือของตัวเอง ครับ

..

ทึ่งและทำให้อดคิดถึงสิ่งที่อาจารยืทำนี้ด้วย

https://www.gotoknow.org/posts/593012