CWTS Leiden (University) Ranking 2015


การจัดอันดับ CWTS Leiden Ranking 2015 เน้นในเรื่องของคุณภาพผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่พิจารณาจาก สัดส่วน หรือร้อยละของผลงานที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีปรากฏอยู่ในวารสารที่มีการอ้างอิงมากที่สุด ในระดับ Top 1%, Top 10% และ Top 50% ทั้งนี้ระดับที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ก็คือระดับ Top 10% ของวารสาร ชั้นนำของโลก (ที่ CWTS ถือว่าเป็น “crown indicator”) ในแต่ละกลุ่มสาขาการวิจัย

CWTS Leiden (University) Ranking 2015

ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 Centre for Science and Technology Studies แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีชื่อเป็นภาษาดัทช์ว่า Centrum voor Wetenschap-en Technologie Studies (CWTS) ได้ประกาศผล CWTS Leiden Ranking 2015 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 750 อันดับที่มีผลงานวิจัยคุณภาพดีตีพิมพ์อยู่ใน วารสารชั้นนำที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science, Web of Knowledge (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index and Arts & Humanities Citation Index databases) ของสำนัก Thomson Reuters โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1-10 ของโลกโดยรวมของกลุ่มสาขา All sciences ได้แก่ 1) Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2) Harvard University 3) Stanford University 4) University of California, Berkeley 5) Princeton University 6) California Institute of Technology (Caltech) 7) University of California, Santa Barbara, 8) University of California, San Francisco 9) Rice University 10) Weizmann Institute of Science

การจัดอันดับ CWTS Leiden Ranking 2015 เน้นในเรื่องของคุณภาพผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่พิจารณาจาก สัดส่วน หรือร้อยละของผลงานที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีปรากฏอยู่ในวารสารที่มีการอ้างอิงมากที่สุด ในระดับ Top 1%, Top 10% และ Top 50% ทั้งนี้ระดับที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ก็คือระดับ Top 10% ของวารสาร ชั้นนำของโลก (ที่ CWTS ถือว่าเป็น “crown indicator”) ในแต่ละกลุ่มสาขาการวิจัย ดังตัวอย่างข่าวต่อไปนี้

The State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) and Swiss universities present an overview of international university rankings : http://www.universityrankings.ch/en/

ANU tops Australia in CWTS Leiden Ranking : www.anu.edu.au/news/all-news/anu-tops-australia-in-cwts-leiden-rankings

Leiden Ranking : Ecole Polytechnique is the 1st French institution : https://www.polytechnique.edu/en/content/leiden-ranking-ecole-polytechnique-1st-french-institution

UCSB among the top 10 in the Leiden ranking of 750 major universities worldwide : https://www.ece.ucsb.edu/news/?i=5684

UCC excels in global ranking : http://www.mediahq.com/ucc/108711/ucc-excels-in-global-ranking.html

FAU researchers some of the most frequently cited in Germany : https://www.fau.eu/2015/06/08/news/success-in-the-cwts-leiden-ranking-2015/

NOVA is the Portugese leader in the Leiden ranking of 2015 : http://www.unl.pt/en/news/NOVA_is_the_Portuguese_leader_in_the_Leiden_ranking_of_2015_/id=274/

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) มีเพียง 3 ประเทศที่มีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับใน CWTS Leiden Ranking 2015 ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ 2 แห่ง ประเทศมาเลเซีย 5 แห่ง และประเทศไทย 3 แห่ง โดย World Rank (WR) และ Asia Rank ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เมื่อดูจากเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏ ใน Top 10% ในกรณีของกลุ่มสาขา All sciences เป็นดังต่อไปนี้

University/Country

All sciences

WR

AR

Nanyang Technol Univ/Singapore

85

3

Natl Univ Singapore/Singapore

144

6

Univ Technologi Malaysia/Malaysia

288

19

Univ Sains Malaysia/Malaysia

524

76

Univ Malaya/Malaysia

567

105

Univ Puta Malaysia/Malaysia

624

146

Mahidol Univ/Thailand

630

151

Univ Kebangsaan Malaysia/Malaysia

634

153

Chulalongkorn Univ/Thailand

695

197

Chiang Mai Univ/Thailand

729

217

นอกเหนือจาก field หรือกลุ่มสาขาทางด้าน All Sciences แล้ว CWTS Leiden Ranking 2015 ยังจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน field ต่อไปนี้คือ Biomedical and health sciences; Life sciences and earth sciences; Mathematics and computer science; Physical science and engineering; Social sciences and humanities ทั้งนี้ อันดับโลก (WR) และอันดับเอเชีย (AR) ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ใน field ดังกล่าวนี้ สามารถดูได้ในไฟล์ที่แนบ คือ CWTS-LeidenRanking-2015_ASEAN.pdf

อนึ่ง คณะผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการจัดอันดับของสำนักต่างๆคือ International Ranking Expert Group (iREG) ได้เสนอข่าวในลักษณะที่ให้น้ำหนักความถูกต้อง ความโปร่งใส และความเชื่อถือได้ในระดับสูงกับ CWTS Leiden Ranking 2015 ดังที่ปรากฏที่ Web Link :http://ireg-observatory.org/en/index.php/285-leiden-ranking-2015

นอกเหนือจากการพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยจากสัดส่วนของผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับ Top ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาแล้ว CWTS Leiden Ranking ยังให้ผลการวิเคราะห์ระดับความร่วมมือ (collaboration) ในระดับประเทศและระดับนานาชาติจากหน่วยงานสังกัดของผู้มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยในภาพรวมได้อีกด้วย ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย CWTS Leiden Ranking 2015 รวมทั้งกรรมวิธีในการได้มาและการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดอันดับ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ที่ Web Link : http://www.leidenranking.com/ranking/2015 หรือที่ http://www.universityrankings.ch/results/Leiden/2015

ผมจึงขอส่งอีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อกรุณาพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามที่อาจารย์จะเห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

มงคล รายะนาคร


หมายเลขบันทึก: 592148เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2015 12:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 กรกฎาคม 2015 22:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี