สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เกิดจาก แนวความคิดในการที่จะจัดตั้งสหภาพสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทยอนุญาตใช้ภาพถ่ายจากหนังสือ "ประสบการณ์ของข้าพเจ้าเกี่ยว กับสหกรณ์" โดย เทพ ไสยานนท์
ได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจากท่าน อาจารย์ประดิษฐ์ มัฌชิมา


ขอกราบขอบพระคุณ

พีระพงศ์ วาระเสน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (1)

พอพูดถึงคอมมิวนิส คนก็เกียจ
พอพูดถึงการรรวมกลุ่มพลังประชาชน คนก็ชอบก็รัก
ทุกอย่างขึ้นกับทัศนคติ ขึ้นอยู่กับกาารปลุกปั่นของสื่อ และประเทศมหาอำนาจแค่นั้น
สองพันปีก่อนใช้คำว่า ศาสนา ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
พันห้าร้อยปีต่อมาใช้คำว่า ความเจริญ ล้มล้างวัฒนธรรม
สี่ร้อยปีต่อมาใช้คำว่า ระบอบการปกครอง และเชื้อชาติ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ทุกสิ่งเพื่ออำนาจและผลประโยชน์