ผลผลิตของการปลูกขนุนแบบต้นทุนต่ำ

จากบันทึกนี้ เมื่อกรกฏาคม 2554 https://www.gotoknow.org/posts/451018

ปลูกขนุนโดยใช้เมล็ด(แบบไม่ลงทุน) เพียงลงแรงนำเมล็ดไปฝังแบบตื้นๆ

หาไม้ปักไว้เพื่อป้องกันว่าจะไม่ถูกเหยียบ หรือถูกตัดก็พอ นอกนั้นเขาจะงอกและเติบโตเอง

นับจากวันเพาะเมล็ดจนบัดนี้อายุได้ 4 ปีเต็ม วันนี้เลยนำภาพผลผลิต ซึ่งก็คือผลขนุน

ที่ปลูกโดยใช้เมล็ดอายุ 4 ปี มาให้ชม

ขนุนหลังปลูกไม่เกิน 3 ปีก็จะเริ่มติดผล ซึ่งถือว่าเร็วกว่าไม้ผลอื่นๆ มาก

เพราะปกติไม้ผลที่เพาะเมล็ดบางชนิดจะใช้เวลามากกว่านี้ และนอกจากขนุน

จะให้ผลหรือลูกขนุนให้เราได้ทานแล้ว การปลูกขนุนยังให้่อะไรอีกมาก เช่น

  • ให้ร่มเงา ต้นขนุนจะเติบโตและให้ร่มเงาดีมาก ทรงพุ่มไม่ใหญ่มาก สามารถปลูกข้างๆ บ้านได้
  • ให้เนื้อไม้ ไม้ขนุนชาวบ้านถือว่าเป็นไม้มงคล ที่สามารถนำมาทำเป็นทำเครื่องใช้ หรือสร้างบ้านได้
  • ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)