ชีวิตที่พอเพียง : ๒๔๔๑. ควงสาวเที่ยวไต้หวัน ๑. เดินทาง และเที่ยวพิพิธภัณฑ์ National Palace Museum


วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สาวน้อยและผมก็เดินทางอีก หลังจากกลับมาจากอังกฤษเมื่อเย็นวันที่ ๘ คราวนี้ไปไต้หวันกับทีมของ HITAP เพื่อไปประชุมประจำปี ครั้งที่ ๔ ของ HTAsiaLink ปีที่แล้วผมไปร่วม ประชุมครั้งที่ ๓ ที่ปักกิ่ง และไปให้คำแนะนำวิธีเอาประสบการณ์ตรงมาแลกเปลี่ยนกัน คุณหมอยศติดใจ จึงขอให้ผมไป เป็นคนจัดเวทีแลกเปลี่ยนร่วมกับคุณ Ryan Li ของ NICE

ผมบันทึกการไปร่วมประชุม ปีที่แล้วไว้ ที่นี่ และเล่าเรื่องการไปวิ่งออกกำลังที่ปักกิ่งไว้ ที่นี่

คราวนี้ทาง HITAP เขายกทีมสำนักงานตามไปเที่ยวหลังจบการประชุม ผมจึงชวนสาวน้อยไปเที่ยวด้วย

วันที่ ๙ พฤษภาคม คุณแต้ว (มณีโชติรัตน์ สันธิ) แห่ง HITAP ก็ส่งกำหนดการทัวร์ ๓ วัน ๒ คือ ของ Forest Tour มาให้ วันเที่ยวของเราคือ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ส่วนการประชุมวิชาการเป็นวันที่ ๑๒ - ๑๕ โดยวันแรกเป็น Pre-Conference Short Course

เราเดินทางวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ด้วย TG 634 7.10 – 11.50 น. ใช้เวลาบิน ๓ ชั่วโมง ๔๐ นาที เวลาของไต้หวันเร็วกว่าไทย ๑ ชั่วโมง

การเดินทางครั้งนี้แตกต่างจากตอนไปเที่ยวอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างสิ้นเชิง คือผมเดินทางโดย เครื่องบินชั้นธุรกิจ (สาวน้อยขอประหยัด เดินทางโดยชั้นประหยัดเพราะออกเงินเอง) ไปพักโรงแรมชั้นดี และมีคนคอยช่วยเหลือดูแล

แต่ก็เจอเรื่องตื่นเต้นจนได้ เมื่อไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ชั้นธุรกิจของการบินไทย เขาขอดูเอกสาร อนุญาตให้เข้าเมืองของไต้หวัน และบอกว่าใช้วีซ่าเข้าอเมริกาหรืออังกฤษ ทั้งของสาวน้อยและของผม ใช้วีซ่าอเมริกา โดยที่เอกสารวีซ่าของสาวน้อยอยู่ในพาสปอร์ตเล่มที่ใช้เดินทาง แต่ของผมไม่ใช่ อยู่ในพาสปอร์ตอีกเล่มหนึ่งที่ผมไม่ได้เอามา จึงต้องนั่งแท็กซี่กลับไปเอาที่บ้านและกลับมาถึงสนามบิน อย่างเฉียดฉิว โดยเจ้าหน้าที่การบินไทยโทรศัพท์ถามว่าถึงไหนแล้วถึงสองครั้ง

เช็คอินและผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเสร็จก็ตรงดิ่งไปที่ประตูขึ้นเครื่อง D1A และไปขึ้น เครื่องบินทันที การเดินทางใช้เวลาเพียง ๓ ชั่วโมง ๒๐ นาที ก็ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนของไทเป เวลา ๑๑.๕๐ น. การตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า และผ่านศุลกากรสะดวก เวลาก่อนบ่ายโมงเราก็ขึ้นรถที่ทาง ATAsiaLink จัดมารับ

คณะที่เดินทางในเที่ยวบินนี้มี ๔ คน คือหมอสุวิทย์, อ. บุ๋ม, สาวน้อย และผม ที่สนามบินคุณแต้วแห่ง HITAP และคุณนก เลขาหมอสุวิทย์มารับ ขึ้นรถไปที่โรงแรม Beauty Hotels – Star Beauty Resort ที่ถนน Chien Kong เอากระเป๋าไปฝากโรงแรม แล้วชวนกันไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กู้กง หรือ National Palace Museum

การเดินทางกลับวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ผมเดินทางจากจุดท่องเที่ยวชมธรรมชาติ Yehliu Ecopark พร้อมกับคณะ retreat ของ HITAP ไปยังสนามบิน Taoyuan International Airport ที่เขาจะนั่ง Tiger Air กลับตอนบ่ายสี่โมง แต่เครื่องการบินไทย TG 635 ออก ๒๐.๐๕ น. เราต้องไปนั่งรอที่บริเวณ ๕ จน ๑๗.๕๐ น. จึงจะเช็คอินได้ จะเห็นว่าการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารไม่ได้ดีเหมือนการบินไทยที่สุวรรณภูมิ ที่ไปเช็คอินล่วงหน้าได้นานมาก แล้วไปนั่งทำงานหรือพักผ่อนในห้องรับรองของสายการบิน

ระหว่างนั่งรอ เราได้เรียนรู้พฤติกรรมของคนจีน ว่าคนที่มีมรรยาทและเกรงใจให้เกียรติคนอื่นก็มีวิจารณ์ พานิช

๑๙ พ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)