การทำงาน อย่างมีสติ

การทำงาน” อย่างมีสติ คือ อย่างไร???????

**********************************
อ้างอิงตามคำสอนของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น
สัตว์โลกเกิดมาแต่กรรม และวิบาก และดำเนินชีวิตไปตามกรรม ทั้งกรรมเก่า (วิบาก) และ กรรมใหม่
การเกิดมาของสัตว์ จึงเกิดมาเพื่อใช้กรรม ทั้งกุศลกรรม และ อกุศลกรรม
เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างเป็นปกติ หรือดีขึ้น สัตว์ต่างๆ ก็ต้องมีการ “ทำงาน” ไปตามหน้าที่ ทั้งขั้นต่ำ ขั้นกลาง และขั้นสูง
ขั้นต่ำก็คือ การนำสิ่งที่เป็นผลเสียต่อระบบชีวิตและการทำงานออกไป
ขั้นกลางก็คือ การทำกิจกรรมที่ทำให้ชีวิตและการทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นปกติ
ขั้นสูงก็คือ การทำให้ชีวิตทั้งวันนี้ดีขึ้น และที่สูงขึ้นไปอีกก็คือ ทำให้ชีวิตในวันหน้าดีขึ้นด้วย
-----------------------------------------------------------------
ดังนั้น ถ้าเรามีสติ ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาดังกล่าวแล้ว เราก็จะไม่สับสนว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้น เป็นกิจกรรม เพื่อการใด ที่อาจจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ใน 4 ประการต่อไปนี้ ได้แก่

1. เป็น “การทำงาน” เพื่อพัฒนาชีวิต สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิต ยกระดับจิต ระดับคุณภาพของชีวิต ทั้งวันนี้ และวันข้างหน้า แม้จะต้องกลับมาเกิดใหม่ ก็จะมีทุน หรือ วิบาก ที่ดีกว่าเดิม หรือ

2. เป็นเพียง “การเดินทาง” ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปกติ ของชีวิต ยังมิได้สร้าง “ผลงาน” อะไร ที่เป็นที่เป็น “รูปธรรม” ทั้งเพื่อวันนี้และวันหน้า หรือ

3. เป็นการกวาดขยะ การทำความสะอาดระบบชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ ชีวิตยังคงดำเนินไปตามปกติได้ เท่านั้นเอง หรือ

4. เป็นเพียงการสะสมขยะที่ทั้งชีวิต เราก็จะไม่ได้ใช้ เป็นเพียงการเพิ่มและสะสมปัญหา ทำให้ชีวิตมีภาระต้องจัดการ ต้องแบกหาม มีเรื่องต้องวิตกกังวล หรือเพิ่มจำนวน ปริมาณอุปสรรค และปัญหา มีความลำบากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม โดยไม่ได้สร้างคุณค่า หรือมูลค่าใดๆให้กับชีวิตของเราทั้งในวันนี้ และวันข้างหน้า
--------------------------------------------------
ดังนั้น ในชีวิตเราจึงควรมีสติ พิจารณาว่า เราได้ทำงาน กำลังทำงาน หรือ คิดวางแผนที่จะทำงานในเรื่องอะไรบ้าง
และให้ความสำคัญกับอีก 3 ประเด็นที่เหลือให้น้อยลงไป หรือทำก็เพื่อประคับประคอง สนับสนุน ให้การทำงานของเราสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็เพียงพอแล้ว

เมื่อทำดั่งนี้แล้วไซร้ ก็จะทำให้เรามีเวลาทำงาน เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)