การวิพากษ์ SAR

เมื่อวาน (24-06-2558) เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดให้มีการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยในที่ประชุมได้มีการปรับแก้ไข SAR ให้สามารถตอบโจทย์แก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินให้ได้มากที่สุด โดยมีสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียน (ตัวผมเอง) ได้รับความรู้มาใหม่ คือการเขียนตอบในผลการดำเนินงาน "ให้พยายามเขียนตัวหนังสือให้ตอบโจทย์เอง" ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนของคณะกรรมการในการตรวจสอบเอกสาร จะไม่ได้พวังกับการค้นหาเอกสาร ซึ่งมีอยู่เยอะมาก จากหลายๆ ตัวบ่งชี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทานตะวันความเห็น (0)